14 Μαρ 2017

Προσλήψεις Γιατρών και Νοσηλευτών στο Νοσοκομείο Σάμου διάρκειας 2 ετών

Πρόσληψη Iατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων (ΚΕΛΠΝΟ) το οποίο αποτελεί Νομικό  Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Υγείας που εδρεύει στην Αθήνα.Για τη Σάμο προκηρύσσει τις εξής  θέσεις : Γενικό Νοσοκομείο Σάμου  στη ΜΕΘ, διάρκειας δύο ετών, ένα (1) άτομο κατηγορίας
ΠΕ Νοσηλευτών ,(3) άτομα κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτών δύο(2) άτομα κατηγορίας ΔΕ Νοσηλευτών .Επίσης για το Γενικό νοσοκομείο Σάμου το ΚΕΛΠΝΟ προκηρύσσει για την ΜΕΘ διάρκειας δύο ετών, δύο(2) άτομα κατηγορίας ΠΕ Ιατρών. Δείτε την προκήρυξη.