10 Μαρ 2017

45η Εκπαιδευτική σειρά σχολής ιστιοπλοΐας ανοιχτής θαλάσσης

Ο Ναυτικός Όμιλος Σάμου ανακοινώνει την έναρξη της 45ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης την Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017, 20:00 στις εγκαταστάσεις του στο Μαλαγάρι Βαθέως Σάμου.
Η σχολή ιστιοπλοΐας διαρκεί 3 μήνες και περιλαμβάνει μαθήματα θεωρητικά τα οποία θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα και πρακτικά μαθήματα τα οποία θα γίνονται πάνω στα ιστιοπλοϊκά σκάφη του Ναυτικού Ομίλου.
Μετά το πέρας των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων οι μαθητές θα εξεταστούν για τις αποκτηθείσες γνώσεις τους και οι επιτυχόντες των εξετάσεων θα αποκτήσουν δίπλωμα ιστιοπλόου ανοιχτής θαλάσσης.