15 Μαρ 2017

Φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου;

Μέσω ανοικτής επιστολής την οποία έστειλαν οι τρεις βουλευτές των νησιών μας στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέτουν ζητήματα που αφορούν εργοδοτική αυθαιρεσία και καταπάτηση εργατικής νομοθεσίας στους τομείς της καθαριότητας και της φύλαξης που τις έχουν αναλάβει εταιρίες..
Η επιστολή...
Αγαπητέ κ. Πρύτανη,


Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας και καταπάτησης της εργατικής νομοθεσίας που παρατηρούνται εδώ και καιρό από εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο της καθαριότητας και φύλαξης του Πανεπιστημίου σε διάφορες Σχολές του ιδρύματος.


Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για πραγματική εργασία πολύ μεγαλύτερη της δηλωμένης, μη τήρηση - επί τω χείρω - του επίσημου προγράμματος βαρδιών και ρεπό, καταβολή μισθών και δώρων χαμηλότερων των επίσημα δηλούμενων, εικονικούς εργαζόμενους, κλπ.

Υπάρχουν δε καταγγελίες για μη ανανέωση συμβάσεων σε εργαζόμενους οι οποίοι διαμαρτύρονταν, ανέπτυξαν συνδικαλιστική δράση ή απλά αιτήθηκαν αναρρωτική άδεια.

Πρέπει να προσθέσουμε ότι, δυστυχώς, οι τακτικές εργοδοτικής αυθαιρεσίας σε κάποιες εξ αυτών των εργολαβικών εταιρειών καθώς και το φάσμα της ανεργίας, το οποίο εντέχνως επισείουν συχνά οι εργοδότες, έχουν αποτρέψει πολλούς νυν και πρώην εργαζόμενους να προβούν σε συγκεκριμένες καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες.


Τέτοια περιστατικά όπως τα προαναφερόμενα, καθώς και μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα εργοδοτικής ασυδοσίας και κεκαλυμμένου εκφοβισμού, είχαν περιγραφεί σε επιστολή που μας είχαν στείλει προ λίγων μηνών οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσω εταιρειών του Πανεπιστημίου Αιγαίου η επιστολή αυτή κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκπροσωπούν νησιά στα οποία λειτουργούν Τμήματα του Πανεπιστημίου, ως Αναφορά προς τους Υπουργούς Εργασίας και Παιδείας στις 10 Οκτωβρίου 2016.

Λίγο αργότερα, στα τέλη Οκτωβρίου, η διάταξη (άρθρο 63) που συμπεριλήφθηκε στο Ν. 4430/2016 άνοιγε το δρόμο σε Υπουργεία, καθώς και σε εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, να συνάψουν ατομικές συμβάσεις εργασίας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, φύλαξης, εστίασης και σίτισης.

Προφανώς η διάταξη αυτή αφορά και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου· είναι άλλωστε εκπεφρασμένη η βούλησή σας, όπως και της Συγκλήτου, να εκμεταλλευθεί το Πανεπιστήμιο τη δυνατότητα σύναψης τέτοιων συμβάσεων.

Αν και αντιλαμβανόμαστε την πιθανή ύπαρξη σειράς δυσχερειών, οφείλουμε να επισημάνουμε το γεγονός πως δεν έχουν ξεκινήσει καν προκαταρκτικές διαδικασίες (ή δεν υπάρχει ενημέρωση επί αυτών) για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων, οι οποίες πέραν των καλύτερων εργασιακών συνθηκών θα συνεπάγονταν πιθανότατα και μείωση του κόστους για το Πανεπιστήμιο.

Αγαπητέ κ. Πρύτανη,

Γνωρίζουμε πολύ καλά την ευαισθησία σας για το θέμα το οποίο θίγει επιστολή μας. Τα αυξημένα ποσοστά παραβίασής της εργατικής νομοθεσίας σε εταιρείες καθαριότητας και φύλαξης δεν συνιστά άποψη, αλλά αντικειμενικό γεγονός.

Ζητούμε, λοιπόν, από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου να επιταχύνει τις διαδικασίες σύναψης ατομικών συμβάσεων στους τομείς της φύλαξης, της καθαριότητας και της σίτισης καθώς και να μας ενημερώσετε για τυχόν νομικά ή άλλα εμπόδια που υπάρχουν.


Ανεξαρτήτως της έκβασης σε αυτό το ζήτημα, πάντως, απευθύνουμε έκκληση σε εσάς, ως προϊσταμένου της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ο οποίος επιβλέπει τη συνολική λειτουργία του Ιδρύματος, να εξαντλήσετε κάθε δυνατότητα που σας παρέχει ο νόμος ώστε να διασφαλίσετε ότι τηρείται απόλυτα η εργατική νομοθεσία από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται το Πανεπιστήμιο.

Με εκτίμηση,

Ανδρέας Μιχαηλίδης, βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ

Γιώργος Πάλλης, βουλευτής Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ

Δημήτρης Σεβαστάκης, βουλευτής Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ

Κωνσταντίνα Κούνεβα, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ