6 Μαρ 2017

Δήλωση κ. Φωτεινής Θαλασσινού

Κατόπιν αιφνίδιας παύσης μου από τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού της Περιφέρειας Βορείου και κατάργησης της εν λόγω θεματικής Αντιπεριφέρειας, με απόφαση της κας Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά και από καρδιάς τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, που συνέδραμαν αγόγγυστα και με αυταπάρνηση το έργο μου, κυρίως όμως όλους τους εθελοντές συμπολίτες μας που στάθηκαν αρωγοί στην υλοποίηση του κοινού μας οράματος για τον τόπο μας και τα νησιά μας – υποκαθιστώντας κυριολεκτικά ολόκληρη διοικητική δομή, την οποία, με αποφάσεις άλλων, στερήθηκα καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας μου. 
Παρά τις δυσκολίες, τις πενιχρές χορηγήσεις και τα πανταχόθεν προσκόμματα στις δραστηριότητες που αφορούσαν τον Τομέα του Πολιτισμού, το παραχθέν έργο στον τομέα αυτό είναι αξιοσημείωτο και οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, παρά το σύντομο της διάρκειας θητείας μου, την δυσμενή οικονομική αντιμετώπιση των προγραμματισμένων δράσεων και παρά την στέρηση της δυνατότητας ολοκλήρωσης του, δεδομένου ότι είχε εκπονηθεί εκ μέρους μου, φιλόδοξο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για τον Πολιτισμό 5ετούς χρονικού ορίζοντα, όπως αξίζει στον Πολιτισμό του Αιγαίου, το οποίο και καταρτίστηκε με πρωτοβουλία μου για πρώτη φορά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και πιστεύω ότι θα αποτελέσει την πυξίδα για τον πολιτισμό στις μελλοντικές Αρχές της Περιφέρειας μας. 

Εύχομαι καλή συνέχεια στους συναδέλφους και το προσωπικό της Περιφερείας μας για να μη διαψεύσουμε τους συμπατριώτες μας που μας εμπιστεύθηκαν για ένα καλύτερο μέλλον. Άλλωστε τα νησιά μας το αξίζουν.

Θεωρώ υποχρέωσή μου απέναντι στους πολίτες ολόκληρης της Περιφέρειας Β. Αιγαίου να κάνω έστω συνοπτικό απολογισμό του σημαντικού έργου που επιτελέστηκε στον Τομέα του Πολιτισμού, με παράλληλη αναφορά στους Στόχους που είχαν τεθεί στο 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πολιτισμού αναρτημένο στο Πρόγραμμα Διαύγεια (ΑΔΑ ΨΒΟΨ7ΛΩ-8Λ4). Υπενθυμίζω, επίσης, ότι, παρότι από οικονομικής πλευράς οι δαπάνες των πολιτιστικών δράσεων του προγράμματος προέβλεπαν ετήσιο προϋπολογισμό 160.000,00 € (για τα σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων), εν τέλει δεν εγκρίθηκε ούτε το 1/4 από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Σημειωτέον ότι υπήρξε πληθώρα δράσεων, που παρότι προτάθηκε από μέρους, δεν έτυχε της αποδοχής και έγκρισης των αρμοδίων, χωρίς συγκεκριμένη αιτιολογία απόρριψης. Οι καλόπιστοι, ας το κρίνουν.

Προτεραιότητα 1 : Προστασία, ανάδειξη & αναβάθμιση πολιτιστικής κληρονομιάς
Πραγματοποιήθηκε συντήρηση και αποκατάσταση αρχαιολογικών μνημείων και πολιτιστικών χώρων, είτε με ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ / Ευρωπαϊκά / Εθνικά / Περιφερειακά Προγράμματα είτε μέσω ΚΑΠ ΠΒΑ (Ευπαλίνειο Όρυγμα, Επικούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σάμου, Μουσείο Ικαρίας, Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης, Αρχοντικό Γεωργιάδη Μυτιλήνης, Βιβλιοθήκη Χίου, Αποκατάσταση Ιερών Ναών)
Προτεραιότητα 2 : Ανάδειξη & παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού
Στον Στρατηγικό Σχεδιασμό περιλαμβάνονταν 5 άξονες Δράσεων & πολιτιστικών εκδηλώσεων , εκ των οποίων συνολικά επιτεύχθηκαν οι 4 ως αναλύονται κατωτέρω για τα έτη 2015 και 2016. Η μη επιτευχθείσα δράση είναι η Γιορτή Υπαίθρου «Ταξίδι Πολιτισμού» λόγω οικονομικής στενότητος, καθότι απαιτούταν εξαιρετικά υψηλό κόστος για την υλοποίησή της λόγω μετακινήσεων. 
Προτεραιότητα 3 : Ορθολογική λειτουργία, προαγωγή & προβολή πολιτισμού
Δημιουργήθηκε ιστοσελίδα για τον Πολιτισμό της Περιφέρειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (portal, blogspot, facebook) και χωριστού link στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας, το οποίο δυστυχώς στην συνέχεια καταργήθηκε !! Καταρτίστηκε ηλεκτρονικό Μητρώο Πολιτιστικών Συλλόγων της Περιφέρειας. Προβλήθηκαν οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε πάνω από 10 διαδικτυακά sites και blogs και στο VISIT GREECE. Επιτεύχθηκαν και διατηρήθηκαν πάνω από 15 συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού. 
Είναι βαθιά πίστη μου ότι Πολιτισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανάπτυξη ενός τόπου. Θέλω να πιστεύω ότι η κατάργηση της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού δεν έχει σχέση με την δική μου παρουσία στον ευαίσθητο αυτό τομέα και την πλούσια δράση μου. Εξάλλου δεν υπήρξα ποτέ καρεκλοθήρας. Όταν έρθει η ώρα όλοι θα κριθούμε από το έργο μας.

Φωτεινή Θαλ. Θαλασσινού
Δικηγόρος
Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφέρειας Β. Αιγαίου