10 Μαρ 2017

Εντεταλμένοι Σύμβουλοι του Δήμου Σάμου

Ο Δήμαρχος Σάμου αποφασίζει και αναθέτει, χωρίς αμοιβή, στα κάτωθι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου, όπως αναλύονται παρακάτω:- Στον Ελευθέριο Αξιώτη, αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό της Δράσεων του Πρωτογενούς
Τομέα της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

- Στον Κωνσταντίνο Βογιατζή, αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό των Αθλητικών Υποδομών και Δράσεων

- Στον Γεώργιο Διακοσταμάτη, αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό της Διεύθυνσης Κ.Ε.Π

- Στον Δημήτριο Καζόγλου, αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό δράσεων που άπτονται της Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

- Στην Ιωάννα Καραγιάννη, αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό Δράσεων για την προώθηση της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας

- Στον Δημήτριο Κυριαζή, αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό Δράσεων Εμπορικής και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

- Στον Ιωάννη Μανδουραράκη, αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό ΔράσεωνΠολιτισμού

- Στην Ζωή Πυργιώτη - Τσερέ, αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό Δράσεωντου Φεστιβάλ Ηραία - Πυθαγόρεια

- Στον Νικόλαο Στεφανή, αναθέτει την εποπτεία και τον συντονισμό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας /Δόμησης