6 Μαρ 2017

Νέο προεδρείο στον δήμο Ικαρίας

Στην ειδική συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 2017, το δημοτικό συμβούλιο εξέλεξε το προεδρείο και την οικονομική επιτροπή του δήμου για την επόμενη θητεία της δημοτικής περιόδου 2014-2019 το οποίο έχει ως εξής :
α. Πρόεδρος η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μαυρογεώργη Ειρήνη
β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος
κ. Ρούσσος Ηλίας
 γ.Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαζαρης Μιχάλης.
Στην Οικονομική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι εξής : Τακτικά Μέλη: 1. κ. Κόχιλας Σωτήριος 2. κ. Καρίμαλη –Λαρδά Βασιλική 3. κ. Μουρσελάς Ευάγγελος 4. κ. Τσαντές Στέφανος 5. κ. Καλαμπόγιας Νικόλαος 6. κ. Καλαμάρας Νικόλαος Αναπληρωματικά Μέλη: 1. κ. Καλογερής Γεώργιος 2. κ. Καρούτσος Φανούριος 3. κ. Λαρδάς Νικόλαος 4. κ. Ξηρού Χριστίνα 5. κ. Καρούτσος Ανδρέας.


http://www.era-aegean.gr