27 Μαρ 2017

Ανατροπή:Θετικό να συνειδητοποιούν τα σημαντικά ζητήματα του νησιού

Στο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 23 Μαρτίου 2017 κατά την ώρα των ανακοινώσεων και ερωτήσεων έγιναν αναφορές για τα εξής θέματα: Αλλαγές στον «Καλλικράτη»: Η "Ανατροπή" έχει μελετήσει την πρόταση αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, που υπογράφτηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2017, και πρώτη ως παράταξη με δελτίο τύπου από τις 12 Μαρτίου έχει αναφερθεί στο σημαντικό αυτό ζήτημα. Είναι θετικό, που κατάλαβαν και άλλοι ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Ύπαρξη σφαγείου στο νησί: Η "Ανατροπή", έχοντας συναντηθεί με το Σωματείο Κτηνοτρόφων Κεντρικής Σάμου στις 22 Φεβρουαρίου και με το Σύλλογο Κρεοπωλών Σάμου στις 22 Μαρτίου, έχει ήδη ανακοινώσει τις απόψεις των δύο αυτών φορέων και έχει ανταλλάξει προτάσεις μαζί τους. 2,5 χρόνια θητείας της τωρινής δημοτικής αρχής, ουδέποτε έχει ακουστεί η λέξη σφαγείο σε δημοτικό συμβούλιο, ενώ στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο αναφέρθηκε από 4 δημοτικούς συμβούλους και από τον δήμαρχο. Είναι θετικό, που κατάλαβαν και άλλοι ότι το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. 

Η "Ανατροπή", μελετώντας τέτοια σοβαρά ζητήματα, ενημερώνει συνέχεια τους κατοίκους αυτού του τόπου για τις κινήσεις της και για τις απόψεις της. Είναι θετικό να συνειδητοποιούν και άλλοι ποια είναι τα σημαντικά ζητήματα αυτού του νησιού.