22 Μαρ 2017

Συνάντηση για την συνέχιση των εργασιών για την αποπεράτωση του «Υβριδικού Αναστρέψιμου Ενεργειακού Έργου Ικαρίας»

Ενημερωτική συνάντηση έγινε χτες 21/3/2017 με θέμα την συνέχιση των εργασιών για την αποπεράτωση του «Υβριδικού Αναστρέψιμου Ενεργειακού Έργου Ικαρίας» και του έργου «Οδοποιία Γεμέλια –Προεσπέρα –Κάτω Προεσπέρα», έργα που υλοποιούνται από την ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε με ανάδοχο την ΕΝΕΤ –ΑΕ .
Από μέρους της Δημοτικής Αρχής συμμετείχαν ο Δήμαρχος Στέλιος Σταμούλος, οι Αντιδήμαρχοι Ραχών και Ευδήλου, και Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφιας και της μειοψηφίας. Στην συζήτηση συμμετείχε ο Σ. Τσαντίρης, πρόεδρος του πολιτιστικού Συλλόγου Προεσπέρας, περιοχής που εκτελούνται τα παραπάνω έργα . 

Από πλευράς ΔΕΗ ήταν παρόντες ο Ηλίας Μοναχολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας καθώς και ο Στέλιος Ροντήρης Δ/ντής Διεύθυνσης Υδροηλεκτρικών Έργων και Υβριδικών Συστημάτων, που απάντησαν διεξοδικά στα ερωτήματα που τέθηκαν από πλευράς Δημάρχου και των παρευρισκομένων αιρετών.

Το θέμα της παύσης των εργασιών στα παραπάνω έργα από τριετίας και πλέον απασχολεί σοβαρά όλη την κοινωνία του νησιού της Ικαρίας .

Έντονη είναι η κινητικότητα τόσο των κατοίκων, ιδιαίτερα της περιοχής Προεσπέρας, των φορέων αλλά και του Δήμου με αλλεπάλληλες επισκέψεις του Δημάρχου στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, πλούσια αλληλογραφία, εξώδικες επιστολές όσον αφορά την επικινδυνότητα του υπό κατασκευή δρόμου, συλλογή υπογραφών από τους κατοίκους ,καθώς και πληθώρας δια ζώσης και τηλεφωνικών διαμαρτυριών φορέων και πολιτών.

Έγινε πλήρης ενημέρωση για τα συμβατικού – οικονομικού χαρακτήρα προβλήματα που έχουν ανακύψει μεταξύ ΔΕΗ Ανανεώσιμες, και αναδόχου του έργου .

Παρότι καμιά Δημοτική Αρχή ή άλλος φορέας δεν μπορεί να υπεισέλθει στις λεπτομέρειες αυτών των προβλημάτων, άποψη μας είναι ότι αυτά επιβάλλεται να επιλυθούν μέσα από κοινή συναίνεση με τη διαδικασία του φιλικού διακανονισμού, έτσι ώστε να αποφευχθεί η σίγουρη και για πολλά χρόνια ακόμη συνέχιση της διακοπής των εργασιών, που συνεπάγεται μια ενδεχόμενη δικαστική διαμάχη μεταξύ ΔΕΗ και Αναδόχου. 

Αυτό αφορά κυρίως το Υβριδικό Ενεργειακό έργο του οποίου το αντικείμενο, ας σημειωθεί, έχει εκτελεστεί κατά 85% και όχι το έργο της οδοποιίας το οποίο εκτελείται από τον ίδιο ανάδοχο με τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ αλλά με ξεχωριστή σύμβαση . 

Για την επανέναρξη των εργασιών της οδοποιίας δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα, παρά μόνο η έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες τμήματος της περιβαλλοντικής μελέτης (ΜΠΕ) και συγκεκριμένα της Ορνιθολογικής μελέτης, προκειμένου να προχωρήσει και αυτό το έργο, έτσι ώστε και οι κάτοικοι και επισκέπτες να διοδεύονται αξιοπρεπώς και με ασφάλεια.

Αλλά και να πάψουν να κινδυνεύουν περιουσίες από πλημμυρικά κυρίως φαινόμενα σε έναν ημιτελή δρόμο με πολύ έντονες κλίσεις που διατρέχει τους οικισμούς Προεσπέρα και Κάτω Προεσπέρα . 

Η Δημοτική Αρχή απηχώντας το κοινό αίσθημα όλων των Ικαριωτών για το Υβριδικό Έργο, σε μια εποχή βίαιης ιδιωτικοποίησης του κοινωνικού αγαθού της ενέργειας, διεκδικεί την αποπεράτωση και λειτουργία του. Για την αξιοποίηση των πόρων που μέχρι τώρα έχουν διατεθεί και είναι χρήματα των καταναλωτών –πελατών της ΔΕΗ. Για την ελάφρυνση της ενεργειακής εξάρτησης του νησιού αποκλειστικά από το πετρέλαιο και την ατμοσφαιρική ανακούφιση κυρίως της περιοχής του Αγιου Κηρύκου από την καύση του. O Δήμος Ικαρίας θα πάρει κάθε πρωτοβουλία που είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό.