30 Μαρ 2017

Ο δήμος Σάμου για την συνάντηση με αντιπροσωπεία εργαζομένων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο με αντιπροσωπεία εργαζομένων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, μέσω του σχετικού προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. οκτάμηνης διάρκειας. Τους εργαζομένους συνόδευσαν εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Σάμου, το οποίο ανέλαβε την πρωτοβουλία για την διοργάνωση της συνάντησης.

Κατά την συνάντηση, τόσο οι εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, όσο και των εργαζομένων, εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με το εργασιακό τους μέλλον, αφού παρά την σχετική πρόβλεψη, για την δυνατότητα παράτασης της εργασιακής τους σχέσης, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει καμία πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή, από τους αρμόδιους φορείς, ενώ η λήξη του οκταμήνου για πολλούς από αυτούς οριοθετείται στον επερχόμενο Απρίλιο.

Ο Αντιδήμαρχος Σάμου, κος Π. Παπαγεωργίου, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους, σχετικά με την πάγια θέση του Δήμου Σάμου, ότι όσο συνεχίζεται η ανθρωπιστική κρίση, ως συνέπεια του προσφυγικού/ μεταναστευτικού ζητήματος, η συνέχιση της προσφοράς υπηρεσιών, εκ μέρους των συγκεκριμένων εργαζομένων, αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου και ουσιαστικά μονόδρομο τόσο για την Διοίκηση του ΟΑΕΔ, όσο και των εμπλεκομένων Υπουργείων.
Επεσήμανε επίσης ότι, παρόλο που για συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, στον Δήμο Σάμου, ανατέθηκε,αποκλειστικά, ο ρόλος διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών, πρόσληψης και διάθεσής τους στους φορείς που υπέδειξε ο ΟΑΕΔ, η συμπαράσταση στο δίκαιο αίτημά τους θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. 

Εξάλλου, ο Δήμαρχος Σάμου, έχει ήδη προωθήσει στα αρμόδια Υπουργεία παρατηρήσεις – εισηγήσεις των εργαζομένων στο Κέντρο, που γνωστοποιήθηκαν τον Δήμο κατά την διάρκεια προηγούμενων επισκέψεων εργαζομένων, διαφόρων ειδικοτήτων, στον Δήμο Σάμου.