12 Μαρ 2017

'Ανατροπή":Ανησυχίες και Προβληματισμοί στις αλλαγές του «Καλλικράτη»

Η δημοτική παράταξη "Ανατροπή", μελετώντας την πρόταση αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, που υπογράφεται στις 28 Φεβρουαρίου 2017 και έχει αποδέκτη τον υπουργό εσωτερικών, έχει να αναφέρει τις εξής κύριες αντιθέσεις της και προτάσεις της σχετικά με τις αλλαγές που προτείνονται για την τοπική αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού:
1.Προτείνεται η κατάργηση των σημερινών δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Η "Ανατροπή" είναι αντίθετη με αυτή την πρόταση. Κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια και πρέπει οπωσδήποτε να διοικείται από το τοπικό της συμβούλιο.

2.Στην πρόταση για αντικατάσταση των σημερινών δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων από 4 συμβούλια στα όρια των σημερινών δημοτικών ενοτήτων, τα οποία θα ενισχυθούν με αποφασιστικές αρμοδιότητες, η "Ανατροπή" είναι αντίθετη ως προς την κατάργηση των κοινοτήτων, αλλά θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αυτά τα συμβούλια σε κάθε δημοτική ενότητα, όπου μέλη τους θα είναι υποχρεωτικά όλοι οι πρόεδροι και εκπρόσωποι των κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας.

3.Προτείνεται ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής ενότητας να συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου όταν συζητείται θέμα της δημοτικής ενότητας. Η "Ανατροπή" προτείνει οι 4 πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών ενοτήτων, που θα έχουν εκλεγεί έμμεσα από τους αντίστοιχους προέδρους-εκπροσώπους των κοινοτήτων, να είναι και δημοτικοί σύμβουλοι, άρα να ψηφίζουν και να καταθέτουν τις απόψεις τους για όλα τα θέματα που αφορά το δημοτικό συμβούλιο. 

Επιπρόσθετα, όταν συζητείται θέμα συγκεκριμένης κοινότητας, θα συμμετέχει στο δημοτικό συμβούλιο και ο πρόεδρος-εκπρόσωπος της αντίστοιχης κοινότητας με δικαίωμα ψήφου. (Στην περίπτωση που η συγκεκριμένη κοινότητα έχει ως πρόεδρο-εκπρόσωπο τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής ενότητας, που είναι ήδη δημοτικός σύμβουλος, τότε στην θέση του ως σύμβουλος με δικαίωμα ψήφου για το συγκεκριμένο θέμα θα είναι ο αντιπρόεδρος ή αναπληρωματικός του.)

4.Προτείνεται η αποσύνδεση των δημοτικών εκλογών από τις ευρωεκλογές και η διεξαγωγή τους κάθε 4 ή 5 χρόνια, με έναρξη καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής την 1η Ιανουαρίου. Η "Ανατροπή", συμφωνώντας με την αποσύνδεση αυτή, προτείνει η κάθε δημοτική περίοδο να διαρκεί 4 χρόνια.

Για όλες αυτές τις επερχόμενες αλλαγές, η δημοτική παράταξη "Ανατροπή" προτείνει ότι πρέπει να αποφασιστούν με γόνιμο διάλογο και όχι με κριτήριο τα πολιτικά συμφέροντα. Το μοναδικό κριτήριο πρέπει να είναι η αναβάθμιση του τόπου, συλλογικά και δημοκρατικά, και όχι η υποβάθμισή του, καταργώντας θεσμούς και αξίες.

Η ΚΕΔΕ, ως εκπρόσωπος όλων των δήμων, πρέπει να συμμετέχει, να εκπροσωπεί συλλογικά το συμφέρον των πολιτών, να έχει όραμα για το μέλλον, εκπροσωπώντας τον πολίτη σε κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής-πολιτικής αλλαγής.

Η απλή αναλογική πρέπει να είναι αναπόσπαστη και δεδομένη σε έναν συμμετοχικό και δημοκρατικό δήμο. Θέση της δημοτικής παράταξης "Ανατροπή" είναι η συνεργασία των δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων για το καλό του τόπου.