1 Μαρ 2017

Ειδική ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών

Ειδική ενημερωτική ενότητα με θέματα που αφορούν στον Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών δημιουργήθηκε στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο των προσπαθειών για αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της βελτίωσης της ενημέρωσης και της επικοινωνίας με τους πολίτες των νησιών του Βορείου Αιγαίου. Πρόκειται για τον τρίτο ενημερωτικό ιστοχώρο που δημιουργείται, μετά από αυτούς για θέματα αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας καθώς και εμπορίου. 
Με στόχο η πληροφόρηση να είναι προσιτή και προσβάσιμη για κάθε πολίτη, συγκεντρώθηκε το σύνολο της νομοθεσίας που αφορά στον Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών, κωδικοποιήθηκε και ταξινομήθηκε στις διάφορες δράσεις των Υπηρεσιών και με κοινή γραμμή για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 

Η παρουσίαση των δράσεων είναι συνοπτική και σύντομη, ενώ για περαιτέρω ενημέρωση ο ενδιαφερόμενος πατώντας τα διάφορα links (που παραπέμπουν κυρίως σε αντίστοιχες σελίδες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών) έχει μια ολοκληρωμένη άποψη για όλες τις λεπτομέρειες της νομοθεσίας, σε θέματα αδειών οδήγησης, αδειών κυκλοφορίας, αδειών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, επαγγελματικών αδειών του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Ο ηλεκτρονικός οδηγός έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι φιλικός προς τον χρήστη, εύκολα προσβάσιμος από όλους και με δυνατότητα συνεχούς εμπλουτισμού και επικαιροποίησης. 

Περιλαμβάνει το οργανόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών με τα ονόματα, τα τηλέφωνα και τα e-mails των Προϊσταμένων των αντιστοίχων Διευθύνσεων και Τμημάτων, των Περιφερειακών Ενοτήτων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπαλλήλων, τα δελτία τύπου, τις ανακοινώσεις και τις δράσεις τους.

Οι δράσεις αναφέρονται επιγραμματικά με μία σύντομη γενική περίληψη του θέματος που πραγματεύονται και υπάρχει πρόσβαση στη νομοθεσία και τα πιστοποιημένα έντυπα αιτήσεων. 

Πρόκειται για ένα έργο που αναπτύχθηκε με ιδία μέσα καθώς είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου συνεχάρη τα στελέχη της Περιφέρειας που συνετέλεσαν στη δημιουργία του ιστοχώρου και τόνισε: «Ανοίγουμε με τον τρόπο αυτό έναν ανέξοδο δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν δυνατότητα άμεσης πληροφόρησης με τη συνεπακόλουθη εξοικονόμηση πόρων και χρόνου, ενώ παράλληλα διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

O πολίτης πληκτρολογεί τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Περιφέρειας www.pvaigaiou.gov.gr . Στην αρχική σελίδα, επιλέγει «Υπηρεσίες Περιφέρειας» που βρίσκεται στο αριστερό μενού, και στη συνέχεια «Γενικές Διευθύνσεις». Η σελίδα που εμφανίζεται περιέχει τις Γενικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας. Στη συνέχεια επιλέγει «Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών», προκειμένου να εμφανιστούν όλες οι Διευθύνσεις της. Επιλέγοντας κάποια από αυτές τις Διευθύνσεις, εμφανίζονται το οργανόγραμμα, τα δελτία τύπου και οι δράσεις της. 

Εναλλακτικά, από την αρχική σελίδα ο πολίτης επιλέγει «Μεταφορές» στο κεντρικό μενού. Από εκεί έχει πρόσβαση στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και στις δράσεις τους.