14 Μαρ 2017

Κοινοβουλευτική δράση Βουλευτή Σάμου για τα δάνεια των τριτέκνων από ΟΕΚ

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που κατατέθηκε στις 7-3-2017 στη Βουλή, συνυπογράφουν 42 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια των τριτέκνων που έχουν εκταμιευθεί από τον ΟΕΚ. Την ερώτηση συνυπογράφει ο βουλευτής Σάμου κ. Δημήτρης Σεβαστάκης.Η Ερώτηση έχει ως αντικείμενο την:
«Εφαρμογή προγράμματος χορήγησης ατόκων δανείων από κεφάλαια του Ο.Ε.Κ. σε δικαιούχους με έντονες κοινωνικές ανάγκες για αγορά κατοικίας, καθορισμός ποσών δανείων και λοιπών όρων χορήγησης», με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα σε οικογένειες με τρία προστατευόμενα μέλη (τρίτεκνες οικογένειες), αλλά και σε άλλες ευαίσθητες ομάδες της κοινωνίας με κοινωνικές ανάγκες, να συνάψουν συμβάσεις δανείων με τον Ο.Ε.Κ για την ανέγερση κατοικίας ή την αγορά έτοιμης κατοικίας ώστε να εγκατασταθούν σε αυτή αυτές οι οικογένειες.

Η Υπουργός ερωτάται αν προτίθεται να επιμεληθεί του προβλήματος αποπληρωμής των δανείων από πλευράς των δανειοληπτών του ΟΕΚ και ειδικότερα των τριτέκνων , ενώ επίσης ερωτάται αν προτίθεται:

- Να εκδώσει οδηγίες για άμεση μείωση των μηνιαίων δόσεων σε ποσοστό ανάλογο με τη μείωση των μισθών που έχουν υποστεί οι δανειολήπτες, την τελευταία πενταετία, με απλή αίτηση των δανειοληπτών προς τον ΟΑΕΔ.

- Να εκδώσει οδηγίες για ρύθμιση των δανείων τους ορίζοντας δικαιότερους όρους και προϋποθέσεις ώστε να καταστεί δυνατή η αποπληρωμή του δανείου από τους δανειολήπτες ανάλογα με τα υποκειμενικά στοιχεία της κάθε οικογένειας.