6 Μαρ 2017

Επιστολή προέδρου Επιμελητηρίου Σάμου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Επιστολή απέστειλε ο προέδρος του Eπιμελητηρίου Σάμου προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ,σχετικά με την δημόσια διαβούλευση για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρηματιών.Η επιστολή αναφέρει τα εξής :
Κύριε Υπουργέ,Με αφορμή το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για τον
Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών
Επιχειρηματιών θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις και σχόλια. Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός δίνει τη δυνατότητα, να σωθούν πολλές επιχειρήσεις, με μη εξυπηρετούμενο δανεισμό, αλλά με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Τα Επιμελητήρια έχουν ήδη την τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και μπορούν, να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του εγχειρήματος.

Δυστυχώς όμως τα κριτήρια ένταξης σε αυτό είναι πολύ αυστηρά και υπερβολικά και μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων κινδυνεύει να μείνει εκτός ρύθμισης, καθώς

• για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον εξωδικαστικό συμβιβασμό απαιτείται να έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρήση κατά την τελευταία τριετία, κριτήριο που δεν επιτρέπει την ένταξη πολλών επιχειρήσεων, καθώς η τελευταία τριετία ήταν εξαιρετικά δυσμενής λόγω της οικονομικής κρίσης.

• το κριτήριο για σύναψη ρύθμισης μετά την 1/7/2016, καθιστά απαγορευτική την ένταξη επιχειρήσεων, διότι η συντριπτική πλειονότητα αυτών έχουν δύο, τρεις ή και περισσότερες ρυθμίσεις την παραπάνω ημερομηνία.

• το κριτήριο να μην μπορεί μια επιχείρηση να υπαχθεί στο Νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών της ανήκει σε έναν πιστωτή εμποδίζει την ένταξη σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων στο νόμο, διότι είναι σύνηθες μια επιχείρηση μικρή ή μεσαία να διατηρεί τον δανεισμό της σε έναν μόνο πιστωτικό φορέα.

• Το κριτήριο για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα και εξειδικεύεται στο θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων σε 1 τουλάχιστον από τις τελευταίες 3 χρήσεις, θα έχει ως συνέπεια να αποκλείσει την πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που ενώ θέλουν δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

• θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το είδος των χρεών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που θα μπορούν να διαγράφονται. Καθώς το νομοσχέδιο εξαιρεί από το κούρεμα βασικών οφειλών που προέρχονται από τη μη απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και ποσά από καταπτώσεις εγγυήσεων, οι οποίες χορηγήθηκαν σε δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, αλλά και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων.

• Επανεξέταση του ελάχιστου ορίου των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχει τεθεί ως προϋπόθεση για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ώστε να μπορούν να καταθέσουν επιχειρήσεις που έχουν χρέη και κάτω των 20.000 ευρώ.

• Επίσης η διάταξη που αποκλείει τους επιχειρηματίες, οι οποίοι την 31η Δεκεμβρίου είχαν οφειλές από δάνειο σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών είναι εμπόδιο στους οφειλέτες οι οποίοι, ενώ στην ουσία έχει καταγγελθεί η δανειακή τους σύμβαση, εντούτοις προβαίνουν σε πάγιες μικροκαταβολές εκτός ρύθμισης, ώστε να μην αντιμετωπίσουν άμεσα τα καταδιωκτικά μέτρα της τράπεζας. Τυπικά αυτοί μπορεί να θεωρηθούν ως «εκτός καθυστέρησης» και να χάσουν έτσι το δικαίωμα να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου.

• Επιπροσθέτως, θα πρέπει, μέσω δικαιώματος ένταξης στο Μηχανισμό και για οφειλές που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

• ο όρος που έχει μπει σε σχέση με το χρόνο δημιουργίας των χρεών, προκειμένου οι επιχειρήσεις - οφειλέτες να υπαχθούν στις διαδικασίες. 

• Η διάρκεια του εξωδικαστικού μηχανισμού να παραταθεί πέραν τις 31 Δεκεμβρίου του 2018.Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι προτάσεις καθώς χιλιάδες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να μείνουν εκτός του εξωδικαστικού μηχανισμού και θα είναι ακόμα ένα πλήγμα για την οικονομία της χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ