13 Μαρ 2017

Στην ιδρυτική συνέλευση του δικτύου πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠOΛΗ»ο Δήμαρχος Σάμου

Στην ιδρυτική συνέλευση του δικτύου πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠOΛΗ» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης παρέστη ο δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος, συζητώντας την δυνατότητα συμμετοχής και του δήμου μας στο δίκτυο αυτό.Βασικός σκοπός της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ είναι ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσης για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των μελών του
, ώστε να υποβάλλουν και να υλοποιούν προτάσεις έργων για χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά προγράμματα, όσον αφορά τους τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Αειφορίας, της προστασίας του Περιβάλλοντος, της Κυκλικής Οικονομίας και της Οικοκαινοτομίας. Ειδικότερα επιδιώκεται, μέσω της επιστημονικής και τεχνικής έρευνας και τεχνικής υποστήριξης των Δήμων, η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και πολιτικών στους παρακάτω τομείς:

· Βιώσιμη Ανάπτυξη

· Επιχειρησιακός και Στρατηγικός Σχεδιασμός

· Προστασία του Περιβάλλοντος

· Κυκλική Οικονομία, Κοινωνική Οικονομία και Οικοκαινοτομία


· Διαχείριση απορριμμάτων


· Αειφορία

 Ανάδειξη Πολιτισμού και Πολιτιστική Ανάπτυξη


· Τουριστική Ανάπτυξη


· Αγροτική Ανάπτυξη


· Προώθηση στην Απασχόληση


· Κοινωνική Ανασυγκρότηση και Κοινωνική Συνοχή

· Εξοικονόμηση Ενέργειας

"Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα, κάθε συνεργασία, όποια καλή πρακτική προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αειφόρο ταυτότητα που χρειαζόμαστε τόσο κοινωνικά όσο και τουριστικά" δήλωσε μετά το πέρας της συνεδρίασης ο Δήμαρχος Σάμου.