4 Απρ 2017

Πρόσληψη ενός (1) ατόμου από τον Ε.Ο.Σ Σάμου

O Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα (1) άτομο για εργασία στο Μουσείο Οίνου, από 2/05/2017 έως 31/10/2017. Απαραίτητη η γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών. Τυχόν προϋπηρεσία θα συνυπολογιστεί. Κατάθεση βιογραφικών μέχρι Μ. Πέμπτη 13/04/2017.
Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων κ. Αλέξανδρο Κονταξή
Tηλ. 22730 87510 εσωτ: 514, FAX: 22730 23907 & e-mail: info@samoswine.gr