24 Απρ 2017

Αναπάντητα ερωτήματα της ΑΚΙΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η παράταξή μας κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο εννέα (9) ερωτήματα που αφορούσαν στη διαχείριση της ύδρευσης και πέντε (5) που αφορούσαν στη διαχείριση των απορριμμάτων, με τα (β) και (γ) σχετικά αντίστοιχα. Επειδή παρά τις συνεχόμενες οχλήσεις μας δεν λάβαμε τις οφειλόμενες απαντήσεις, ζητήσαμε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Σάμου, η οποία στις 8 Φεβρουαρίου 2017 απέστειλε με αριθμό πρωτοκόλλου 115 σχετική εισαγγελική εντολή στο Δήμο Σάμου. 

Μέχρι σήμερα και παρά την εισαγγελική εντολή, τα εν λόγω ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα γι’ αυτό ζητάμε από την υπηρεσία σας να μας ενημερώσει για τα κάτωθι:

α. Εάν βρίσκεται σε ισχύ ή όχι το άρθρο 69 του νόμου 3852/2010, το οποίο καθορίζει ότι ο δήμαρχος οφείλει να απαντά στους δημοτικούς συμβούλους μέσα σε διάστημα 30 ημερών. 

β. Εάν ο Δήμαρχος Σάμου παρανομεί καταπατώντας τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου ή όχι και εάν ναι, γιατί δεν του επιβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις. 

Αντώνιος Σίμος Δημοτικός Σύμβουλος