25 Απρ 2017

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Σάμου

Την Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Σάμου, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σάμου, με θέμα συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τον αντιπυρικό σχεδιασμό έτους 2017.Στη συνεδρίαση προεδρεύοντος του κ. Δημάρχου Σάμου συμμετείχαν τα μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου
, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρευρέθη ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σάμου κ. Νικόλαος Κατρακάζος, καθώς και εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων.

Τα προβλήματα που κυρίως επισημάνθηκαν και συζητήθηκαν ήταν: 

Η αποδυνάμωση της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σάμου από την υποχρεωτική συμμετοχή της στην φύλαξη του αεροδρομίου και οι συνέπειες του γεγονότος αυτού στο σχεδιασμό της αντιπυρικής περιόδου,

Η ανάγκη έκδοσης ετήσιας κατ’ εξαίρεση άδειας οδηγήσεως στους οδηγούς εθελοντικών ομάδων του Δήμου, ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή και η χρήση των Πυροσβεστικών Οχημάτων και πέραν της αντιπυρικής περιόδου. Γεγονός που ήδη ο Δήμος με έγγραφο προς τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχει ζητήσει.

Τα προβλήματα που δημιουργεί η ελλιπής χρηματοδότηση του Δήμου από τα αρμόδια υπουργεία στα θέματα της πολιτικής προστασίας.

Η ανάγκη της συνεχούς παρακολούθησης και επικαιροποίησης του μνημονίου ενεργειών.

Κατόπιν των επισημάνσεων που έγιναν και μετά από διαλογική συζήτηση σε κλίμα συνεργασίας αποφασίστηκαν μέτρα για τον σχεδιασμό-πρόληψη-καταστολή και αποκατάσταση ζημιών από ενδεχόμενη πυρκαγιά.