6 Απρ 2017

Άδειες πλανόδιου εμπορίου

Σύμφωνα με την αρ. 774/31-03-2017 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου κ. Γιώργου Κυριαζή με θέμα «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ & ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΥ Ν.4264/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» (ΑΔΑ: 6Ξ2Λ7ΛΩ-ΖΟΕ), κατά το έτος 2017
θα χορηγηθούν τριάντα εννέα (39) αδιάθετες άδειες έτους 2016 οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

1) Δώδεκα (12) άδειες άσκησης πλανοδίου εμπορίου νωπών αλιευμάτων.

2) Εννέα (9) άδειες άσκησης πλανοδίου εμπορίου νωπών οπωρολαχανικών. 

3) Δέκα οκτώ (18 ) άδειες άσκησης πλανοδίου εμπορίου διαφόρων βιομηχανικών ειδών και τυποποιημένων τροφίμων.

Επίσης, υπάρχουν και είκοσι δύο (22) άδειες άσκησης πλανοδίου εμπορίου κινητής καντίνας προσφοράς τροφίμων-ποτών για τις οποίες όμως έχει ανασταλεί η έκδοσή τους έως την 30/06/2017 σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 7β του Ν.4403/2016.

Για τη χορήγηση των ανωτέρω τριάντα εννέα (39) αδειών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι τις 28/04/2017 να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία:

1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ / ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ / /ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ/ ΡΟΜΑ/ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (ΕΑΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ)

3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ/Α, ΤΟΝ/ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ & ΤΑ ΤΕΚΝΑ

4) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

5) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

6 ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.Η διενέργεια υπαίθριου, πλανοδίου εμπορίου για τους κατόχους των ανωτέρω αδειών επιτρέπεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό κάτω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων και συγκεκριμένα:

Ø Στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Μυτιλήνης και Πλωμαρίου.

Ø Στην Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου-Αγ. Ευστρατίου εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Μύρινας.

Ø Στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου-Οινουσσών και Ψαρών εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Χίου.

Ø Στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου-Ικαρίας- Φούρνων εκτός των Δημοτικών Κοινοτήτων Βαθέος, Σαμίων και Καρλοβασίου.