11 Απρ 2017

Τα οργανικά κενά στο ΠΥΣΠΕ Σάμου

Την Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 συνεδρίασε το ΠΥΣΠΕ Σάμου με τη συμπλήρωση των Πινάκων με τα οργανικά κενά στην Α΄και Β΄ Σάμου.
Η Aνεξάρτητη Eπικοινωνία Σάμου αναφέρει :Διαφωνήσαμε στον προσδιορισμό της οργανικής σύνθεσης του διδακτικού προσωπικού, επειδή δεν αποδεχόμαστε τον υποβιβασμό που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στα σχολεία (Παγώνδα, - από συγχώνευση, Κοντακεΐκων, Κοκκαρίου, Μαραθοκάμπου και Φούρνων)
και ζητήσαμε να υπολογισθούν οι οργανικές θέσεις των σχολείων πριν από τον υποβάθμισή τους.

Στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του ΠΥΣΠΕ (27/3 και 6/4/17) τοποθετήθηκαν οι συνάδελφοι:
Πολυχρόνη Ευαγγελία στο 1ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κηρύκου, Τριάντη Γεωργία στο 2ο Νηπιαγωγείο Αγίου Κηρύκου, Αλεξίου Παρασκευή στο Νηπιαγωγείο Καραβοστάμου, που μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Επίσης, τοποθετήθηκε και η συνάδελφος Δρόσου Συμεώνη - Ιωάννα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου στη θέση του εκπαιδευτικού που δεν είχε αποδεχθεί το διορισμό του.

Αναγνωρίσθηκε ομόφωνα η συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σε εκπαιδευτικό ΠΕ06/Αγγλικής Γλώσσας και ομόφωνα έγινε αποδεκτός ο πίνακας με τα μόρια των εκπαιδευτικών που ζήτησαν μετάθεση εντός ΠΥΣΠΕ
http://epikoinonia-samou.blogspot.gr