2 Μαΐ 2017

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γ.Ν. Σάμου καταγγέλλει την Διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γ.Ν. Σάμου καταγγέλλει την απόφαση της Διοικήτριας της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου περί ανακατανομής των υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων των μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου υπαλλήλων, με την οποία μειώνεται το ποσό για το Νοσοκομείο μας κατά 160.000 ευρώ.
Με την απόφαση αυτή καθίσταται αδύνατη στο εξής η πληρωμή της δεδουλευμένης εργασίας νυχτερινών, και εξαιρέσιμων ημερών, καθώς και της υπερωριακής απασχόλησης που πραγματοποιείται λόγω έλλειψης προσωπικού. Εάν δεν ενισχυθεί άμεσα το ποσό κινδυνεύει η 24ωρη λειτουργία του Νοσοκομείου μας και την ευθύνη θα φέρει εξ ολοκλήρου η Κυβέρνηση, το αρμόδιο Υπουργείο και η Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ.

Απαιτούμε :

-Άμεση χρηματοδότηση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας

-Άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων  ειδικοτήτων.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ