3 Μαΐ 2017

Με λουκέτα ασφαλείας ο παλιός λιμένας Καρλοβάσου

Κλειστός παραμένει ο παλιός λιμένας Καρλοβάσου και δεν επιτρέπεται σε ντόπιους η ξένους η πρόσβαση, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της νύχτας. Στα κάγκελα του λιμένα και όπου μπορούν να παραβιαστούν οι πύλες, έχουν τοποθετηθεί λουκέτα, ενώ απαγορεύεται η είσοδος και στα οχήματα εκτός Σαββατοκύριακου που θα έρχεται το πλοιάριο από την Τουρκία. 
Το γεγονός κινητοποίησε κατοίκους της περιοχής, που μας απέστειλαν φωτογραφικό υλικό, το οποίο μας έκανε να επικοινωνήσουμε με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου κ. Ελισσαίο Μαυρατζώτη ο οποίος και μας είπε ότι έχει τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος που αφορά τον κώδικα I.S.P.S., Ο εν λόγω κώδικας και είναι τμήμα της διεθνούς σύμβασης S.O.L.A.S. για την ασφάλεια στην θάλασσα και υποχρεώνει κυβερνήσεις, ναυτιλιακές εταιρείες, πλοία και λιμενικές εγκαταστάσεις να εφαρμόσουν σχέδια και μέτρα ασφαλείας.

Η υιοθέτησή του αποσκοπεί στην θωράκιση πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων, από τρομοκρατικές απειλές και λοιπές εγκληματικές ενέργειες. Η Ε.Ε. και η Ελλάδα τον έχουν ενσωματώσει με κατάλληλη νομοθεσία. Το οικονομικό του κόστος είναι λογικό και τα οφέλη του είναι ορατά. Τεχνολογίες για την καλύτερη εφαρμογή του, είναι υπό εξέλιξη στην Ε.Ε.. Η τελωνειακή ασφάλεια της Ε.Ε., η ασφάλεια κρίσιμων υποδομών μεταφοράς της Ε.Ε. και η δράση του N.A.T.O.στην Μεσόγειο, συνυπάρχουν με τον κώδικα, συμπληρώνοντάς τον. 

Η τρέχουσα διεθνής οικονομική κρίση επηρεάζει τον κώδικα, αλλά μόνο βραχυχρόνια. Συμπερασματικά, ο κώδικας εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό στην Ελλάδα και την Ε.Ε.