23 Μαΐ 2017

Ολοκληρώθηκε η αδελφοποίηση με το Δήμο Κρότωνα

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση της ομάδας Κρότωνα-Σάμου, που συνεδρίασε μετά την υπογραφή της αδελφοποίησης και του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας. Προτεραιότητα δόθηκε στην οργάνωση ανταλλαγών μαθητών και σπουδαστών, στις αθλητικές συνέργειες και στη χάραξη θαλάσσιων οδών που θα περιλαμβάνουν και τα ταξίδια Σάμος- Κρότωνας- Σάμος. 
Η ανάδειξη της δράσης του Πυθαγόρα και της σύνδεσης των δυο τόπων μέσω της φιλοσοφίας, των μαθηματικών και της μουσικής θα αποτελέσει αντικείμενο διαδραστικών παρεμβάσεων, κοινών προτάσεων προς χρηματοδότηση και επιστημονικών - φιλοσοφικών συνεδρίων. 

 Προγραμματίζεται η επίσκεψη της Δημοτικής αρχής του Κρότωνα στη Σάμο τον Αύγουστο καθώς και η πρώτη υποβολή κοινής δράσης προς τα Ευρωπαϊκά όργανα, ενώ ο Δήμος του Κρότωνα ζήτησε την συνδρομή της Δημοτικής Αρχής της Σάμου για την αεροπορική σύνδεση (charters) των δυο τόπων, μέσω της επαναλειτουργίας του τοπικού αεροδρομίου.