9 Μαΐ 2017

Διημερίδα Ψυχολογίας - Αθλητικής Ψυχολογίας

Η ΕΠΣ Σάμου, η ΤΕ ΕΟΠΕ Σάμου & η ΤΕ ΕΟΚ Σάμου αποδεχόμενες την πρόταση του ομοσπονδιακού προπονητή βόλλει Θανάση Πανούσου διοργανώνουν 20 & 21 Μαΐου, διημερίδα Ψυχολογίας - Αθλητικής Ψυχολογίας με ομιλητή τον κορυφαίο Ψυχολόγο- Αθλητικό ψυχολόγο. Ιωάννη Ζαρώτη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ:

1. Σάββατο, 20 Μαΐου και ώρα 20:00 στο Καρλόβασι, αίθουσα του Γυμνασίου 

Συνάντηση γονέων με θεματολογία 

· Για ποιο λόγο αθλούνται τα παιδιά (αναφέρεται στα κίνητρα των παιδιών και πως μπορούν οι γονείς να ικανοποιήσουν τα κίνητρα-επιθυμίες των παιδιών τους. Παρουσιάζονται οι αιτίες αποχώρησης των παιδιών από τον αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο και οι τρόποι διατήρησης των αθλητών στο πλαίσιο του αθλητισμού για μεγάλο χρονικό διάστημα) 

· Τι ζητάνε οι αθλητές από τους γονείς τους (αναφέρεται σε διεθνείς έρευνες για τις «απαιτήσεις» των παιδιών από τους γονείς σε θέματα συμπεριφοράς, υποστήριξης, «εμπλοκής» στο άθλημα και παροχής οδηγιών) 

· Ο ρόλος του γονέα απέναντι στο παιδί-αθλητή (αναφέρεται στην επιθυμία των αθλητών για εστίαση στην προσπάθεια έναντι του αποτελέσματος, στην υποστήριξη των επιλογών τους, στην παροχή σταδιακής συναισθηματικής αυτονομίας στους αθλητές) 

· Η στάση των γονέων απέναντι στα παιδιά-αθλητές (αναφέρεται στην υπερπροστατευτική στάση, στην επικριτικότητα, στην υπερεμπλοκή και πως επιδρούν στη ψυχοσωματική υγεία των παιδιών-αθλητών) 

· Ποια είναι η λειτουργική συμπεριφορά των γονέων (σε θέματα άγχους και αυτοπεποίθησης, διαχείρισης του χρόνου, «υποτίμησης» του σχολείου έναντι του αθλητισμού) 

2. Κυριακή, 21 Μαΐου και ώρα 11:00 στο Βαθύ, αμφιθέατρο της ΠΕ Σάμου 

Συνάντηση προπονητών, γυμναστών, εκπαιδευτικών με θεματολογία: 


Επικοινωνία προπονητών-Αθλητών

· Καθορισμός των στοιχείων επικοινωνίας, ποιος ορίζει την επικοινωνία;

· Παρέχοντας τις κατάλληλες οδηγίες

· Πως ο αθλητής κατανοεί καλύτερα και δέχεται περισσότερα

· Πώς αναπτύσσεται η «λειτουργική» ανατροφοδότηση

· Γιατί οι αθλητές αναζητούν την επικοινωνία

· Χαρακτηριστικά του «επικοινωνιακού» προπονητή

· Σε ποια στοιχεία ανταποκρίνονται οι αθλητές

· Πώς αφομοιώνουν καλύτερα τις οδηγίες

· Πότε επιβραβεύουμε

· Χρησιμοποιούμε την τιμωρία και πότε

· Πως διαχειριζόμαστε τον αθλητή στην προπόνηση και πως στον αγώνα