8 Μαΐ 2017

Ενημέρωση σχετικά με τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και τις διευκρινήσεις που παρείχε στη Βουλή ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, ισχύουν τα παρακάτω:Α) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που θα συνταξιοδοτηθούν έως τις 31-12-2024 δεν αντιμετωπίζουν θέμα περικοπής σύνταξης. Η περικοπή του 60% της σύνταξης θα ισχύσει από 01/01/2025. Επίσης έως το 2024 θα απαλλάσσονται από την καταβολή υποχρεωτικών εισφορών ΕΦΚΑ.

Β) Οι συνταξιούχοι Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, όλων δηλαδή των πρ. Ταμείων κύριας ασφάλισης πλην ΟΓΑ, που ήταν ήδη συνταξιούχοι ή είχαν καταθέσει αίτηση ως τις 13/05/2016 και ασκούσαν αγροτική δραστηριότητα, μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν χωρίς να χάσουν το 60% της σύνταξής τους. Τα ίδια πρόσωπα θα απαλλάσσονται και από την υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ για το αγροτικό τους εισόδημα.

Γ) ΄Ολοι οι νέοι συνταξιούχοι (μετά τις 13/05/2016) ταμείων πλην ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα ή θελήσουν να ασκήσουν αγροτική δραστηριότητα, θα υποστούν την περικοπή του 60% των συντάξιμων αποδοχών τους. Επίσης θα τους επιβληθεί εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ με βάση τα όσα ο νόμος ορίζει.

Δ) ΄Οσοι συνταξιούχοι άλλων Ταμείων υποβάλουν πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ το 2017, θα υποστούν περικοπή κατά 60%, καθώς αναγνωρίζονται ως νεοεισερχόμενοι. Όσοι υπέβαλαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν αντιμετωπίζουν θέμα περικοπής σύνταξης.

Ε) Οι ασφαλισμένοι ετερο-επαγγελματίες (π.χ. δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες) που δηλώνουν αγροτικό φορολογητέο εισόδημα ή και λαμβάνουν επιδοτήσεις, θα πληρώνουν εισφορές για το φορολογητέο αγροτικό εισόδημά τους.


Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ


ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ


ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ