22 Μαΐ 2017

Απάντηση της διοίκησης του Νοσοκομείου Σάμου προς τον Ι. Σ. Σ

"Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Σάμου, για το πρόβλημα που έχει προκύψει, μετά την άρνηση των αναισθησιολόγων να συμμετέχουν σε επεμβάσεις εθελούσιας διακοπής κύησης. Ενώ δεν ξοδεύει ούτε μια λέξη για να τοποθετηθεί στο σοβαρό κοινωνικό θέμα που απασχολεί
το πανελλήνιο, ενώ δεν διατυπώνει την παραμικρή πρόταση για την αντιμετώπισή του, περιορίζεται σε μια ακραία συντεχνιακή απόπειρα υπεράσπισης των αναισθησιολόγων και μετάθεσης των ευθυνών στη διοίκηση του Νοσοκομείου. Αυτή η αβάσιμη, άδικη και συκοφαντική τοποθέτηση, μας αναγκάζει να παραθέσουμε αναλυτικά τα γεγονότα.

Αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ι. Σ. Σ.: «Διαπιστώθηκε από τα μέχρι στιγμής συγκεντρωθέντα στοιχεία, ότι από τον Φεβρουάριο αποκαλύφτηκαν προβλήματα συνεργασίας μεταξύ του αναισθησιολογικού και γυναικολογικού τμήματος του Γ. Ν. Σάμου. Προβλήματα που προϋπήρχαν και είχαν καταγγελθεί από τη διευθύντρια του αναισθησιολογικού τμήματος από τον Ιούνιο του 2016 και γνώριζαν χωρίς να επιλύουν ως όφειλαν τόσο η διεύθυνση της ιατρικής υπηρεσίας, όσο και ο διοικητής του νοσοκομείου»

Όντως, τον Ιούνιο του 2016, υπήρξε μια αναφορά της δ/ντριας του αναισθησιολογικού τμήματος για ένα έντονο φραστικό επεισόδιο μεταξύ της ιδίας και του δ/ντή του μαιευτικού – γυναικολογικού τμήματος. Το θέμα εξετάσθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση, που ενστερνίσθηκε η διοίκηση. Το εν λόγω επεισόδιο δεν είχε την παραμικρή σχέση με το επίμαχο θέμα. Στην προηγούμενη ανακοίνωση άλλωστε ο Ι. Σ. Σ ομολογεί ότι το πρόβλημα αποκαλύφτηκε τον Φεβρουάριο.

Τον Φεβρουάριο λοιπόν, ζητήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους ιατρούς ( ΑΠ:1622/15-02-2017 ) να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν ( ΑΠ: 1757/17-02-2017, 2260/01-03-2017, 2437/06-03-2017, 2514/07-03-2017, 2675/10-03-2017 ) διαπιστώθηκε, ότι οι αναισθησιολόγοι αρνούνταν να συμμετέχουν σε επεμβάσεις εθελούσιας διακοπής κύησης, εκτός εάν υπήρχαν σοβαροί ιατρικοί ή κοινωνικοί λόγοι. Αν και η μόνη προϋπόθεση που ορίζει ο νόμος είναι η συναίνεση της εγκύου, η διεύθυνση της ιατρικής υπηρεσίας αποδέχτηκε τους όρους των αναιθησιολόγων και συνέστησε την παραπομπή στην κοινωνική υπηρεσία, για να παρέχεται συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υπστήριξη και ταυτόχρονα να αποφορτίζεται το δίπολο αναισθησιολόγοι / γυναικολόγοι ( ΑΠ: 2896/17-03-2017 ). Ενώ ουδεμία αντίρηση γραπτή ή προφορική εκφράσθηκε, οι αναισθησιολόγοι κατέθεσαν τη με ΑΠ: 4226/19-04-17 κοινή δήλωση τους, με την οποία αρνούνται να συμμετέχουν σε επεμβάσεις διακοπής εγκυμοσύνης, εκτός εάν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία της εγκύου.

Από τα γεγονότα και τα επίσημα έγγραφα, προκύπτει αβίαστα, ότι η διοίκηση του Νοσοκομείου, όχι μόνο προσπάθησε να επιλύσει το πρόβλημα, αλλά επέδειξε ιδιαίτερα διαλλακτική στάση προκειμένου να ομολοποιηθεί η κατάσταση.

Επί της ουσίας ο Ι. Σ. Σ, στη σπουδή του να υπερασπιστεί τις αναισθησιολόγους, τις εκθέτει ανεπανόρθωτα, υιοθετώντας τη θέση ότι δεν έχουν προβλημα με την ηθική και τη συνείδησή τους, αλλά με τη συνεργασία τους με τους γυναικολόγους, δηλαδή ότι ψευδώς και προσχηματικά επικαλούνται λόγους ηθικής και συνείδησης.

Η διοίκηση του Νοσκομείου δεν μπορεί και δεν επιθυμεί να κάνει δίκη προθέσεων. Οφείλει να λειτουργεί με ψυχραιμία, σύνεση και αποφασιστικότητα. Στην προκειμένη δε περίπτωση θα θέσει σε εφαρμογή εναλλακτική λύση, ώστε οι γυναίκες του νησιού να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στο δικαίωμα, που τους παρέχει ο νόμος, με σεβασμό της προσωπικότητας και προστασία της υγείας τους.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»Υ.Γ.: Η τελευταία επέμβαση εθελούσιας διακοπής κύησης έγινε στις 19-04-2017. Εάν ο Ι.Σ.Σ. έχει στοιχεία για επεμβάσεις μετά από αυτή την ημερομηνία, παρακαλείται να τα καταθέσει αμελητί στην εισαγγελία."