10 Μαΐ 2017

Συνάντηση Συλλόγου Πολυτέκνων Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων με την "Ανατροπή"

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης και της ανταλλαγής απόψεων, βασικά στελέχη της δημοτικής παράταξης "Ανατροπή" συναντήθηκαν με μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Πολυτέκνων Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων την Τρίτη 9 Μαΐου 2017. 
Συζητήθηκαν διάφορα θέματα σχετικά με το πώς ο δήμος μπορεί να βοηθήσει τις πολύτεκνες
οικογένειες και πώς μπορεί να συνεργαστεί με τον σύλλογο.Ο σύλλογος προβλέπει σε καλή συνεργασία με τον δήμο, ώστε να επιλύονται προβλήματα ποιότητας ζωής. Επίσης, προσδοκά δίκαια κοινωνικά κριτήρια σε όλα τα θέματα και πλήρη αξιοκρατία.

Έγινε διεξοδική ενημέρωση για τις απόψεις που έχει η "Ανατροπή" για θέματα σχετικά με την οικογένεια και την παιδεία. Κατατέθηκαν και συζητήθηκαν προτάσεις παροχών στις οικογένειες, αλλά και στους μαθητές και φοιτητές. Επίσης, συζητήθηκε η λειτουργία των παιδικών σταθμών, στους οποίους θα έπρεπε να απορροφώνται όλα τα παιδιά, χωρίς κριτήρια.

Βασικό πρόβλημα του τόπου είναι το δημογραφικό, το οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι η πολιτεία δεν επιθυμεί να λύσει. Οι πολυμελείς οικογένειες πλήττονται με ποικίλους τρόπους.