11 Μαΐ 2017

ΑΚΙΣ: Γνωρίζει άραγε ο Δήμος Σάμου τον ρόλο και το έργο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο νησί μας;

Γνωρίζει άραγε ο Δήμος Σάμου τον ρόλο και το έργο των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο νησί μας;Εμείς στην ΑΚΙΣ, στο παραπάνω ερώτημα θα απαντήσουμε ότι δεν γνωρίζει, γιατί σε έγγραφο αίτημα που έχουμε υποβάλλει από τις 8 Μαρτίου 2017 δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα την παραμικρή απάντηση. Το αίτημα αφορούσε στην γνωστοποίηση των παρακάτω στοιχείων ξεχωριστά κατά Μη Κυβερνητική
Οργάνωση (ΜΚΟ), που δραστηριοποιείται στη Σάμο: 
α. Την επίσημη ονομασία. 

β. Τους δηλωθέντες τομείς δραστηριοποίησης. 

γ. Τη χώρα προέλευσης. 

δ. Τον κεντρικό φορέα συμφερόντων που υπηρετεί και παίρνει εντολές.

ε. Τον διευθύνοντα σύμβουλο.


στ. Τον επικεφαλής των ατόμων που δραστηριοποιούνται στη Σάμο. 


ζ. Το συνολικό αριθμό των ατόμων που δραστηριοποιούνται στη Σάμο.

η. Τον αριθμό των αλλοδαπών που δραστηριοποιούνται στη Σάμο και την υπηκοότητα αυτών. 


θ. Το αντικείμενο ενασχόλησης στη Σάμο.

ι. Το προσφερόμενο μέχρι σήμερα έργο στη Σάμο.


ια. Το ποσό της κρατικής επιχορήγησης που έλαβαν από την Ελληνική Κυβέρνηση, από το καλοκαίρι του 2015 (αρχή εγκατάστασης των ΜΚΟ στο νησί μας) μέχρι σήμερα.


Οφείλει ο Δήμαρχος Σάμου και κατ’ επέκταση ο Δήμος, να γνωρίζει τα ανωτέρω στοιχεία; 

Φυσικά και οφείλει να τα γνωρίζει, διότι η παράγραφος 5 της συμφωνίας που υπέγραψε στις 11 Οκτωβρίου 2017 με τον αναπληρωτή υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής, καθορίζει ότι πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του Δήμου για να δραστηριοποιηθεί οποιαδήποτε ΜΚΟ στη Σάμο. Συνεπώς είναι απορρέουσα υποχρέωση του κ. Δημάρχου να γνωρίζει τα παραπάνω στοιχεία.


Αντώνιος Σίμος


Δημοτικός Σύμβουλος