29 Μαΐ 2017

Στην ημερίδα«Βιώσιμη Κινητικότητα στους ΟΤΑ»ο δήμος Σάμου

O Δήμος Σάμου, συμπεριλήφθηκε μετά την ειδική πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Κινητικότητα στους ΟΤΑ». Στα πλαίσια της ημερίδας, η μεγάλη επιτυχία του Δήμου Σάμου να είναι ο μοναδικός ελληνικός τόπος και το μοναδικό νησί που περιελήφθη στην τελική δεκάδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2016 ανάμεσα σε 2.247 υποψήφιες πόλεις- τόποι, θα παρουσιαστεί ως καλή πρακτική. Η δημιουργία του Δικτύου Εθνικών Συντονιστών αποδίδει και τη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αρμόδιο Υπουργείο στην υιοθέτηση κανόνων, αρχών και νέας αντίληψης για τη βιώσιμη κινητικότητα. 

Στην ημερίδα που πραγματοποιείται αύριο Τρίτη, 30 Μαΐου, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης θα παρουσιαστούν οι εξής θεματικές ενότητες:

· Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και δράσεις βιώσιμης κινητικότητας.

· Κατευθύνσεις, οδηγίες και προδιαγραφές για το σχεδιασμό επεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας αναφορικά με αστικές αναπλάσεις, αστικό και περιαστικό πράσινο, αστικές μεταφορές, ίση προσβασιμότητα, έξυπνη κινητικότητα κ.α.

· Ευαισθητοποίηση του κοινού – επικοινωνία – εγγραφή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017.

· Κατευθύνσεις – καλές πρακτικές για δυνατές υποψηφιότητες για το ευρωπαϊκό βραβείο.

· Χρηματοδότηση δράσεων βιώσιμης κινητικότητας

· Καλές Πρακτικές Δήμων σε θέματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας.