8 Μαΐ 2017

Μη χαρακτηρισμός ως μνημεία τα βυρσοδεψεία στα "Ταμπάκικα"στο Καρλόβασι

ΦΩΤΟ. samosbook.blogspot.gr
Τον μη χαρακτηρισμό ως μνημείων, των κτηρίων των βυρσοδεψείων (Ταμπάκικα) στο Καρλόβασι,αποφάσισε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που συνήλθε την Πέμπτη 16-03-2017, διότι συμφωνα με την απόφαση του συμβουλίου  δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως μνημεία από το ΥΠΠΟΑ. Ακολουθεί η απόφαση.

ΘΕΜΑ: Μη χαρακτηρισμός ως μνημείων των κτηρίων 2.1, 2.2,2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 09.1, 09.2, 10.1, 12.1, 19.5, 19.6, 19.7,22.1, 22.2, 22.3, 23.1, 25.4, 25.5, 25.6, 26.1, 26.2, 28.1, 29.2,31.2 του βιομηχανικού συγκροτήματος των βυρσοδεψείων(Ταμπάκικα), φερόμενης ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Καρλόβασι, Δήμου Σάμου.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Τον μη χαρακτηρισμό ως μνημείων των κτηρίων 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 09.1, 09.2, 10.1, 12.1,19.5, 19.6, 19.7, 22.1, 22.2, 22.3, 23.1, 25.4, 25.5, 25.6, 26.1, 26.2, 28.1, 29.2, 31.2 του συγκροτήματος των βυρσοδεψείων (Ταμπάκικα), φερόμενης ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι, Δήμου Σάμου, επειδή δεν διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά, που απαιτεί ο Ν.3028/2002 προκειμένουνα χαρακτηριστούν ως μνημεία από το ΥΠΠΟΑ.
Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί και δεν αντικαθιστά την απαιτούμενη από το Νόμο άδεια κατεδάφισης,για την έκδοση της οποίας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια πολεοδομική αρχήπου υπάγονται τα ανωτέρω κτίσματα.
Η παρούσα δεν αποτελεί αναγνώριση κυριότητας ή τίτλου ιδιοκτησίας.

Η Υπουργός
Λυδία Κονιόρδου