15 Μαΐ 2017

"Ανατροπή".Με τα βασιλικά διατάγματα, συνεχίζουνε ακόμα…

Στο δημοτικό συμβούλιο, που έγινε στις 11 Μαΐου 2017, συζητήθηκε ως θέμα ημερήσιας διάταξης η πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στο δήμο Σάμου. Σύμφωνα με απόφαση του δήμου Σάμου, ο αριθμός των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης είναι 5, με καθήκοντα από 1/6 έως 30/10, και ο δήμος προσκαλεί με πρόσκληση τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση.
Η "Ανατροπή" είναι αντίθετη με προσλήψεις πολιτικοπελατειακών σχέσεων. Το μοναδικό κριτήριο, που ισχυρίζεται η δημοτική αρχή και όσοι υπερψήφισαν την επιλογή των προσληφθέντων, είναι ότι η νομοθεσία δεν ορίζει κάτι άλλο και αφήνεται η επιλογή των προσώπων στο δημοτικό συμβούλιο.

Αν είναι δυνατόν, στον 21ο αιώνα να συνεχίζουνε την ίδια τακτική, να επιλέγουν άτομα χωρίς κριτήρια, επειδή η νομοθεσία δεν ορίζει κάτι άλλο…

Η "Ανατροπή", εδώ και 3 χρόνια που έρχεται το ίδιο θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, προτείνει το δημοτικό συμβούλιο να ορίσει κριτήρια επιλογής, αλλά η απάντηση είναι πάντα ίδια… έτσι γίνονταν και έτσι θα γίνεται!…Αν είναι δυνατόν, ακόμα και σήμερα να στηρίζονται στο βασιλικό διάταγμα της επιλογής των υδρονομέων ύδρευσης του 1957, και να συνεχίζουν τις ίδιες τακτικές, προσαρμόζοντας αυτές στα κομματικά, πελατειακά και αντιδημοκρατικά πιστεύω.