5 Μαΐ 2017

Το έργο αφαλάτωσης στο νησί των Φούρνων υλοποιεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Μετά από πρόταση που κατέθεσε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Φούρνων – Κορσεών, εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η ένταξη του έργου «Μονάδα αφαλάτωσης παραγωγής πόσιμου 300 κ.μ. την ημέρα και αγωγός μεταφοράς αυτού για την ύδρευση του οικισμού Φούρνων του δήμου Φούρνων Κορσεών» συνολικού προϋπολογισμού 744.030 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 
Το έργο θα υλοποιηθεί από τη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου) και περιλαμβάνει τα εξής 3 Υποέργα: 

Το 1ο Υποέργο «Προμήθεια φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού παραγωγής 300 κ.μ. ανά ημέρα πόσιμου νερού στη θέση Ψιλή Άμμος» και αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης (R.O.) για την παραγωγή πόσιμου νερού 300 κ.μ. την ημέρα με σκοπό την ενίσχυση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης του οικισμού Φούρνων του Δήμου Φούρνων – Κορσεών Ν. Σάμου. 

Με το 2ο Υποέργο «Αγωγός μεταφοράς παραγόμενου νερού αφαλάτωσης για την ύδρευση του Οικισμού Φούρνων Κορσεών και έργα υποδομών εγκατάστασης μονάδας» θα κατασκευασθούν τα έργα υποδομής ως εξής: 

-Καταθλιπτικός αγωγός μήκους 129 μ. για την τροφοδοσία της εγκατάστασης με θαλασσινό νερό.

-Βαρυτικός αγωγός διάθεσης της παραγόμενης άλμης χερσαίου τμήματος μήκους 129 μ. και υποθαλάσσιου τμήματος μήκους 83 μ.

-Καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς μήκους 2.000 μ. για την μεταφορά του παραγόμενου νερού από την εγκατάσταση έως την υφιστάμενη κεντρική δεξαμενή ύδρευσης του οικισμού.

-Όλα τα υπόλοιπα έργα υποδομής που απαιτούνται για την μονάδα επεξεργασίας νερού (διαμόρφωση γηπέδου, βάση τοποθέτησης φορητής μονάδας, περίφραξη κλπ.
Με το 3ο Υποέργο θα συνδεθεί η μονάδα με τη ΔΕΗ. 

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου δήλωσε σχετικά:

«Το έργο της αφαλάτωσης για το νησί των Φούρνων είναι μεγάλης σημασίας καθόσον αντιμετωπίζει χρόνιες ανάγκες και λύνει προβλήματα της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον και εξασφαλίζει την αειφορία του ανεκτίμητου φυσικού αγαθού που είναι το νερό».