9 Μαΐ 2017

Έλλειμμα Τεχνολογίας: μια εναλλακτική εξήγηση για τα αίτια της ελληνικής οικονομικής κρίσης

Στα πλαίσια του Σεμιναρίου του Τμήματος Μαθηματικών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα δοθεί επιστημονική διάλεξη από την κα Κωστελέτου Νικολίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Έλλειμμα τεχνολογίας: μια εναλλακτική εξήγηση για τα αίτια της ελληνικής οικονομικής κρίσης» την Τρίτη 9 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Ι1, του κτηρίου της πρώην Εμπορικής Σχολής. 

Η περίληψη της διάλεξης

Σ’ αυτή την εργασία μετράμε την συμβολή της τεχνολογίας στους επιμέρους κλάδους της ελληνικής μεταποίησης, προσπαθώντας να ανακαλύψουμε τις βαθύτερες αιτίες της οικονομικής κρίσης. Αυτή οφείλεται, κατά γενική παραδοχή και όπως αναφέρεται στο πρώτο μνημόνιο του 2010 σε δύο λόγους: στο διογκούμενο έλλειμμα του δημοσίου τομέα αφ’ ενός και του εξωτερικού τομέα αφ’ ετέρου. Και τα δύο συγκεκριμένα προβλήματα οφείλονται στη συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης του ιδιωτικού τομέα: ενώ η παραγωγή του αγροτικού τομέα διαρκώς περιοριζόταν, η ελληνική βιομηχανία δεν κατάφερε να ακολουθήσεις τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Ως συνέπεια διογκώθηκε ο τομέας των υπηρεσιών –και ο δημόσιος τομέας που αποτελεί τμήμα των υπηρεσιών-. Η βιομηχανία που σε μεγάλο βαθμό υποστηριζόταν από το κράτος και το τραπεζικό σύστημα καθ’ όλη τη διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, δεν προχώρησε στις αναγκαίες προσαρμογές ώστε να καταστεί ανταγωνιστική και να αντιμετωπίσει την πρόκληση του ευρώ και της παγκοσμιοποίησης.


Νικολίνα Κωστελέτου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια