6 Ιουν 2017

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σάμου

Με 21 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Σάμου την Παρασκευή 9 Ιουνίου στις 18:00 μ.μ για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Δείτε τα θέματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ,  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  13492/02-06-2017,  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Άρθρο 67, Ν.3852/10.


1. Συζήτηση – ενημέρωση για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου. 

Εισηγητής: Τμήμα προγραμματισμού

2. Έγκριση έκθεσης εσόδων εξόδων Α’ τριμήνου (περ 1/1 έως 31-3-2017) για τον έλεγχο 

υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2017.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία - τμήμα προϋπολογισμού και περιουσίας.

3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού τροποποίηση-τεχνικού προγράμματος Δήμου Σάμου οικ 

έτους 2017.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία - τμήμα προϋπολογισμού και περιουσίας. 

4. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ ΔΟΤΟΥΡΣ με θέμα Αναμόρφωση 

προϋπολογισμού- τεχνικού προγράμματος και προγράμματος Δράσης.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία - τμήμα προϋπολογισμού και περιουσίας. 

5. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης για χορήγηση εκτάκτων οικονομικών ενισχύσεων.

Εισηγητής: .Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας. 

6. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας μαθητών από την Κύπρο στα πλαίσια συνεργασίας του 

Δήμου Σάμου με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής προστασίας παιδείας & Δημόσιας Υγείας. 

7. Παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού έτους 2017 σε όμορες επιχειρήσεις – καθορισμός 

ανταλλάγματος. 

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία - τμήμα εσόδων.

8. Παραχώρηση χρήσης Αιγιαλού έτους 2017 με δημοπρασία.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία τμήμα εσόδων.

9. Παράταση μείωσης μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου (παρ 4 άρθρο 9 Ν. 4071/12).

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία - τμήμα εσόδων.

10. Διαγραφές τελών και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία τμήμα εσόδων 

11. Έγκριση 5ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «Ανέγερση 

Δημαρχείου (Πυθαγορείου)».

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες

12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου «Αγροτική 

Οδοποιία Σάμου – Τμήμα Σπηλιά Πυθαγόρα».

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες. 

13. Χορήγηση Παράτασης εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΠΡΑΙΛΑ ΣΠΗΛΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΑ».

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ».

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες διαμόρφωσης για 

τη λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες. 

16. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατεπείγον εργασίες 

αποκατάστασης βλάβης δικτύου αποχέτευσης ΤΚ Αγ. Θεοδώρων.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες. 

17. Έγκριση 1ου πρακτικού τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εκπόνηση και υποστήριξη 

εργασιών για τη δημιουργία προφίλ του Δήμου Σάμου σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Π.Ο.Υ.».

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία- τμήμα προμηθειών & αποθήκης . 

18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 20/2017 απόφαση της ΕΠΖ με θέμα: Εισήγηση τεχνικής 

υπηρεσίας Δήμου Σάμου – κυκλοφοριακή μελέτη παραχώρησης χώρου στάθμευσης στη 

διασταύρωση της οδού Δερβενακίων με την οδό Κωνσταντινουπόλεως.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου.


19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2016 απόφασης της ΕΠΖ με θέμα Κάθετη σηματοδότηση επί

της οδού Μπουμπουλίνας πλησίον 3ου Νηπιαγωγείου Καρλοβάσου (λιμάνι) του Δήμου 

Σάμου.

Εισηγητής: Παπαγεωργίου Παρασκευάς Αντιδήμαρχος Σάμου.

20. Δωρεάν Παραχώρηση χρήσης δυο αιθουσών στο ισόγειο του πρώην 2ου δημοτικού 

σχολείου πόλεως Σάμου στο Σωματείο Ένωση Μικρασιατών Σάμου. 

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

21. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.