30 Ιουν 2017

Προκήρυξη θέσων Ιατρών στο Νοσοκομείο Σάμου

Με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας εγκρίθηκε η προκήρυξη τεσσάρων (4) ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επιμελητών β΄, ειδικοτήτων νευρολογίας, ωτορινολαρυγγολογίας, αιματολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας και
χειρουργικής, για το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «Άγιος Παντελεήμων».