29 Ιουν 2017

Βλάβη στη γεώτρηση της Βλαμαρής

Λόγω βλάβης της γεώτρησης της Βλαμαρής , η υδροδότηση στην περιοχή της Βλαμαρής θα γίνεται από τις γεωτρήσεις του Μεσοκάμπου από τις 7.00 πμ. έως τις 19.00 μμ και συνιστούμε στους συνδημότες μας , να χρησιμοποιούν το νερό αποκλειστικά για οικιακή κατανάλωση.
Γίνονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης, το συντομότερο δυνατό.