7 Ιουν 2017

Συνάντηση για προβλήματα των αστυνομικών στη Σάμο

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν.Σάμου πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Βορείου Αιγαίου Υποστράτηγο κ. Ζησιμόπουλο Νικόλαο, με σκοπό την ανάδειξη και επισήμανση των υφιστάμενων υπηρεσιακών θεμάτων-προβλημάτων, που απασχολούν το αστυνομικό προσωπικό και τις Υπηρεσίες της Δ.Α.Σάμου. Τα κυριότερα, μεταξύ άλλων θεμάτων, που τέθηκαν συνάντηση, ήταν τα κάτωθι:

Η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού σχεδόν σε όλες τις Υπηρεσίες του Νομού μας, οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που ελλοχεύουν απ’ αυτή.

Η υπό ίδρυση Υπηρεσία του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης, οι αρμοδιότητες και η στελέχωσή του με κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων.
Η δημιουργία ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ στο Βαθύ Σάμου, ο χρονικός προσδιορισμός της λειτουργίας του και ο τρόπος στελέχωσης αυτού.
Οι συνεχείς μεταγωγές κρατουμένων, από το ήδη καταπονημένο μόνιμο προσωπικό της Δ.Α.Σάμου.
Η συμφόρηση των κρατητηρίων των Αστυνομικών Υπηρεσιών.

Ο κ. Γενικός από την πλευρά του, όσον αφορά τα παραπάνω θέματα, ανέφερε ως προς το υπό ίδρυση Τ.Δ.Μ., σε πρώτη φάση στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης-αναδιοργάνωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, προβλέπεται η στελέχωσή του από μόνιμο προσωπικό της Διευθύνσεώς μας και στη συνέχεια από αποσπασμένο προσωπικό, εν αντιθέσει με την επικείμενη λειτουργία του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ Σάμου, στην περίπτωση του οποίου, για την στελέχωσή του, θα εκδοθεί σχετική διαταγή ενίσχυσης με αστυνομικό προσωπικό εκτός του Νομού Σάμου. 

Επίσης, με την εντός ολίγων ημερών λειτουργία του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ της Χίου, δεσμεύτηκε ότι στις άμεσες προτεραιότητές του, θα είναι η αποσυμφόρηση των κρατητηρίων των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νομού μας. Ως προς τα λοιπά θέματα, ο κ. Γενικός δεσμεύτηκε για την αντιμετώπισή τους, καθώς και για την εξεύρεση εφικτών λύσεων, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του