12 Ιουλ 2017

Συμμετοχή Δήμου Σάμου στην 5η Πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την Ορθή Κατανάλωση του αλκοόλ

Ο Δήμος Σάμου, ως μέλος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) αλλά και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, συμμετείχε στην «5η Πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την Ορθή Κατανάλωση του αλκοόλ», διανέμοντας τετρακόσια (400) φυλλάδια, στους κατοίκους του Δήμου Σάμου. 

Συγκεκριμένα διανεμήθηκε έντυπο υλικό:

Ø στα τέσσερα (4) ΚΕΠ του Δήμου Σάμου

Ø στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο Καρλόβασι,

Ø σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Σάμου

Ø σε όλα τα λιμάνια του νησιού

Ø στο Κέντρο Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

Ø Σε άλλους φορείς

Ανάρτηση, με το σχετικό banner και το έντυπο ενημερωτικό υλικό, υπάρχει και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σάμου www.islandofsamos.gr.


Ο στόχος της εκστρατείας αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση του αλκοόλ, όπως επίσης και η καλύτερη κατανόηση των συνεπειών της αλόγιστης κατανάλωσης αλκοόλ και η αλλαγή νοοτροπίας σχετικά με το αλκοόλ και την οδήγηση, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των ατυχημάτων.

Στα πλαίσια της δράσης αυτής, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού» που συνέβαλε στις 02-07-2017, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Σάμου, στη διανομή του έντυπου υλικού στην πόλη της Σάμου.Επίσης αντίστοιχες δράσεις ενημέρωσης του κοινού για την ορθή χρήση του αλκοόλ, προγραμματίζονται να γίνουν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, οι οποίες θα λάβουν χώρα από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2017, όπου βάσει του προγράμματος υπάρχουν πολλές δράσεις που αφορούν την πρόληψη ατυχημάτων και την ασφαλή οδήγηση.