4 Ιουλ 2017

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε ευπαθείς περιοχές Ν.Σάμου

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και ευπαθείς περιοχές ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Σαμου σε ημέρες πολύ υψηλού κινδύνου ή κατάσταση συναγερμού, για την αποφυγή δασικών πυρκαγιών.
Με απόφαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π) κατά την συνεδρίαση της 15/6/2017 , για την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές του Νοµού Σάµου, από τις 6 κάθε βράδυ έως τις 6 το πρωί και για το διάστηµα από 4/7/2017 µέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31-10-2017. 

α) ΧΥΤΑ ευθύνης του Συνδέσµου Ανατολικής Σάµου στην περιοχή Καµάρα ∆.Ε. Βαθέος και 

β) των ΧΑ∆Α Ραχών και Ευδήλου ευθύνης του ∆ήµου Ικαρίας. 

Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία. 


Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε δάση και ευπαθείς περιοχές περιµετρικά του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης Σάµου και για το διάστηµα από 4/7/2017 µέχρι την λήξη της αντιπυρικής περιόδου στις 31-10-2017 επι εικοσιτετράωρου βάσεως και ανεξάρτητά του δείκτη κινδύνου πυρκαγιών που δηµοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην απαγόρευση δεν συµπεριλαµβάνεται η κυκλοφορία εντός των ασφαλτοστρωµένων επαρχιακών οδών (και µόνο για τον χώρο που καταλαµβάνει το πλάτος της οδού), των οδών εντός των κατοικηµένων τόπων, των αγροτικών οδών οι οποίοι συνδέουν καλλιεργήσιµες εκτάσεις πλησίον των κατοικηµένων τόπων, καθώς επίσης εξαιρούνται οι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών, οι έχοντες εργασία και οι παρόδιοι κτηµατίες, τα µηχανήµατα και οχήµατα των Υπηρεσιών, των ∆ήµων, ως και τα οχήµατα παροχής βοηθείας, όπως επίσης και οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών και των ∆ήµων όταν εκτελούν υπηρεσία. 


Ενηµερώνονται οι πολίτες ότι από 4/7/2017 µέχρι και 31/10/17 υπάρχει ενδεχόµενο ελέγχου, από εξουσιοδοτηµένα όργανα (Πυροσβεστική – Αστυνοµία – Στρατός –∆ασαρχείο) και γι’ αυτό παρακαλούµε για τη συνεργασία τους, ώστε η κοινή αντιπυρική προσπάθεια να έχει θετικό αποτέλεσµα. 

Η πραγµατοποίηση πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων στις προαναφερόµενες περιοχές, κατά τη διάρκεια των ωρών απαγόρευσης, απαιτεί ειδική άδεια από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και αφού ληφθούν τα µέτρα πυρασφάλειας, που από αυτή κρίνονται αναγκαία. 

H εφαρµογή της απόφασης ανατίθεται στις κατά τόπους Αστυνοµικές Αρχές, στις 

∆ασικές και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες µ ε περιοχή ευθύνης τους ∆ήµους των αντίστοιχων περιοχών. 

Οι τοπικές οµάδες πυρασφάλειας, πρέπει να εντάξουν στις περιπολίες τους & τις περιοχές όπου ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας, ιδιαίτερα όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν εκδήλωση πυρκαγιάς, (επίπεδο 3-4 & 5 του Χάρτη πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς της ∆/νσης της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας). 

Οι παραβάτες της απαγόρευσης διώκονται και τιµωρούνται συµφώνα µ ε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. 


Το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε Σάµου εξουσιοδοτεί την Περιφερειάρχη Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Σάµου κ. Κατρακάζο Νικόλαο να πραγµατοποιήσουν επίσκεψη στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Τοσκα, προκειµένου να εκθέσουν τα προβλήµατα που έχουν προκύψει στην Π.Υ. Σάµου (Πυροσβεστικός Σταθµός Σάµου, Κλιµάκιο Καρλοβάσου, Κλιµάκιό Αγίου Κηρύκου και Ραχών Ικαρίας), µετά την µετακίνηση µεγάλου αριθµού έµπειρων στελεχών στο Αεροδρόµιο Σάµου, ενέργεια που έχει επηρεάσει δραµατικά την επιχειρησιακή δυνατότητα και ετοιµότητα και της Π.Υ. Σάµου.