12 Ιουλ 2017

Δημόσια διαβούλευση με θέμα "Κανονισμός λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Σάμου"

Ο Δήμος Σάμου, στο πλαίσιο της στρατηγικής και του σχεδιασμού του για την οργάνωση , τη διαχείριση και την ορθή λειτουργία των κοιμητηρίων της διοικητικής του περιφέρειας και κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και πολίτες, για να καταθέσουν εντός δέκα πέντε (15) ημερών , τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το σχέδιο Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης που αφορά τον νέο « Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Σάμου». Οι τυχόν προτάσεις ή παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : dimvath@otenet.gr , από τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 μέχρι και τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 . (Για πληροφορίες επί του θέματος , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Τμήμα Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Πρασίνου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου Δήμου Σάμου.