24 Ιουλ 2017

ΑΚΙΣ-Προβλήματα Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος

Σε συνέχεια της από 12 Ιουλίου 2017 επισκέψεώς μας στη δημοτική κοινότητα Βαθέος και της σχετικής ενημέρωσης που είχαμε από τον πρόεδρο κ. Βαρούμα Νικόλαο, τους τοπικούς συμβούλους και τους κατοίκους αυτής, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους και επιδρούν αρνητικά στη διαβίωσή τους:
ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το χωριό υδρεύεται από τη γεώτρηση της περιοχής Βρότσου Βλαμαρής και σε περιπτώσεις διακοπής αυτής, λόγω βλαβών, από τη γεώτρηση του Μεσοκάμπου. Η αντλία της γεώτρησης της Βλαμαρής παρουσιάζει βλάβες, σχεδόν κάθε καλοκαίρι λόγω της υπερκατανάλωσης, με αποτέλεσμα να παραμένουν χωρίς νερό ή με ελάχιστο νερό για αρκετές ημέρες κάποιες περιοχές και οικισμοί της κοινότητας. Σήμερα υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία διάνοιξης νέας γεώτρησης στη Βλαμαρή για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου. Το νερό της γεώτρησης χλωριώνεται στην δεξαμενή της γεώτρησης και στη συνέχεια τροφοδοτεί δύο δεξαμενές στις περιοχές της Ευαγγελίστρια και της Μάνας, από όπου και διοχετεύεται το νερό στο δίκτυο της ύδρευσης. Οι δεξαμενές κατά τους συμβούλους της δημοτικής κοινότητας και τους κατοίκους έχουν να καθαρισθούν κάτι περισσότερο από έξι χρόνια. Σε κάποια σημεία του χωριού το δίκτυο ύδρευσης διοχετεύεται σε σωλήνες παλαιού τύπου που χρήζουν άμεσης αντικατάστασης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο δεν αποστέλλονται τα αποτελέσματα των εξετάσεων καταλληλότητας του νερού στην κοινότητα, προκειμένου στη συνέχεια να αναρτηθούν και να γίνουν γνωστά στους κατοίκους καταναλωτές. Υπάρχουν έντονα παράπονα ότι το νερό έχει πολλά άλατα, ενώ κάποιοι κάτοικοι εξέφρασαν και παράπονα ότι από κάποια σημεία, όπως στην περιοχή Γροντά, το νερό μεταφέρει και χώμα. Προτάθηκε η χρήση φίλτρων για την εξάλειψη αυτού του φαινομένου.

Οι δημόσιες βρύσες του χωριού βρίσκονται σε λειτουργία, πλην του Αγίου Αντωνίου για τις ανάγκες των επισκεπτών περιπατητών του χωριού. Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο να γίνεται αλόγιστη δαπάνη νερού από τις δημόσιες βρύσες του χωριού προτάθηκε να τοποθετηθούν μηχανισμοί που να μην επιτρέπουν τη χρήση του νερού για το πλύσιμο αυτοκινήτων ή το γέμισμα βαρελιών για πότισμα.

Δεν υπάρχει ξεχωριστό δίκτυο άρδευσης, πλην της περιοχής του Μεσοκάμπου, για την εξυπηρέτηση των γεωργών της κοινότητας.

Στο χωριό δεν υπάρχει βιολογικός για την επεξεργασία των λυμάτων. Υπάρχει σε εξέλιξη η διαδικασία χρηματοδότησης σχετικής μελέτης διαχωρισμού όμβριων και ακαθάρτων υδάτων, προκειμένου να ενωθούν τα λύματα του χωριού με το υπάρχον κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο της πόλεως Σάμου και από εκεί να καταλήξουν στον βιολογικό του Κότσικα.

Υπάρχει παλαιά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση τμήματος πεπαλαιωμένου αποχετευτικού δικτύου, άνωθεν της συνοικίας Κολώνα, το οποίο ενώ έπρεπε να είχε αντικατασταθεί από χρόνια, όταν γινόταν γενική αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αυτό το τμήμα δεν αντικαταστάθηκε, προκαλώντας λόγω διαρροών λυμάτων ζημίες σε παρακείμενη οικία.

Αναφέρθηκε ότι απαιτείται ο καθαρισμός των φρεατίων αποχέτευσης διότι έχουν αρκετό καιρό να καθαρισθούν και μερικά εξ αυτών είναι βουλωμένα. Υπάρχει έντονη δυσοσμία από σπασμένο δίκτυο αποχέτευσης στο ρέμα της περιοχής Ποταμάκι.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η περισυλλογή των απορριμμάτων από τους κάδους, παρότι γίνεται καθημερινά, εντούτοις υπάρχουν σημεία στο χωριό που πλησίον των κάδων εναποθηκεύονται ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά αναμεμιγμένα με σκουπίδια και αμαυρώνουν την εικόνα του χωριού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περιοχές Παναγίτσα βόλτες Βλαμαρής, Τρεις Εκκλησιές, Γροντά, αλλά και εντός του χωριού στην περιοχή Ποταμάκι και Αη Γιαννάκη, όπου τα απορρίμματα τείνουν να μετατρέψουν τους χώρους αυτούς σε μικρές χωματερές. Προτάθηκε για την εξάλειψη του φαινομένου αυτού να υπάρξει ενημέρωση των κατοίκων για το πρόγραμμα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων και τον τρόπο συσκευασίας αυτών και αφού επιτευχθεί αυτό, στη συνέχεια να τιμωρούνται οι παραβάτες. Προτάθηκε η κατασκευή μικρού κλειστού υπόστεγου για να μπουν οι κάδοι απορριμμάτων στην περιοχή Ποταμάκι, όπου βρίσκεται και η στάση του λεωφορείου αστικής συγκοινωνίας. Επίσης εκφράσθηκαν παράπονα των κατοίκων ότι οι κάδοι των απορριμμάτων δεν πλένονται ποτέ, φαινόμενο που παρατηρείται σε όλα τα χωριά της Σάμου που έχουμε επισκεφθεί μέχρι τώρα.

Εκφράσθηκαν παράπονα από τον πρόεδρο και τους συμβούλους, ότι παρότι το χωριό είναι πλησίον στην έδρα του Δήμου, εντούτοις ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται πάντα στη διάθεση εργατικού προσωπικού καθαριότητας.ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Υπήρξαν παράπονα από κατοίκους για μεγάλη καθυστέρηση στην αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού, παρότι ο πρόεδρος του χωριού αναφέρει άμεσα κάθε βλάβη που πέφτει στην αντίληψή του. Ο οικισμός της Δροσιάς έχει πάρα πολλές καμένες λάμπες, όπως και ο οδικός κόμβος στις Τρεις Εκκλησιές. Προτάθηκε για τον εντοπισμό των βλαβών να γίνεται επίσκεψη ηλεκτρολόγου σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τις νυχτερινές ώρες.

Αναφέρθηκαν βλάβες στις χελώνες των φωτιστικών στο θέατρο του Αη Γιαννάκη και στον πεζόδρομο της Αγίας Πελαγίας. Παρατηρήθηκε να ανάβουν τα φώτα του δημοτικού φωτισμού ενώ ακόμη δεν είχε βασιλεύσει ο ήλιος.

Ζητήθηκε να επαναλειτουργήσουν οι προβολείς που φώτιζαν την πρόσοψη του νεοκλασικού κτιρίου του σχολείου και των εκκλησιών, διότι ο φωτισμός αυτός διακρίνεται από πολύ μακριά και δίνει μεγαλοπρέπεια στα κτίρια. 

Επίσης, ζητήθηκε να φωταγωγηθεί το παραδοσιακό μονοπάτι της Στήνειας, να αποκατασταθούν οι βλάβες στους οικισμούς της Βλαμαρής και του Κουμαριώνα – Γροντά και να γίνουν επεκτάσεις και βελτιώσεις του δημοτικού φωτισμού, όπου απαιτείται.ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναφέρθηκαν προβλήματα στη συντήρηση του αγροτικού οδικού δικτύου, κυρίως λόγω της καθυστερημένης διάθεσης των χωματουργικών μηχανημάτων. Ο Δήμος έχει πάρα πολύ καιρό να διαθέσει μηχανήματα για τη συντήρηση κάποιων αγροτικών δρομολογίων, ενώ σε κάποια άλλα δρομολόγια παρότι οι εργασίες συντήρησης ξεκίνησαν έγκαιρα, αυτά έμειναν ημιτελή, όπως συνέβη φέτος στο δρομολόγιο Αρκουδόλακας – Νησί. 

Σοβαρότατο πρόβλημα, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στο ασφαλτοστρωμένο δρομολόγιο Στήνειας – Αη Γιαννάκη, με τις βαθιές ρηγματώσεις και τις επικίνδυνες λακκούβες που έχουν δημιουργηθεί επί του οδοστρώματος. Ο δρόμος αυτός, που αποτελεί μία εκ των τριών εισόδων του χωριού, έχει σε κάποια σημεία του τόσο πολύ κατεστραμμένο οδόστρωμα, που οι διερχόμενοι οδηγοί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να βρεθούν εκτός δρόμου και να πέσουν στον γκρεμό. Προτάθηκε, μέχρι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να αναλάβει πρωτοβουλία και να προχωρήσει σε μελέτη εκτεταμένης επισκευής του δρομολογίου, να γίνουν τεχνικές μικροεπεμβάσεις, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχήματος.

Επίσης, σοβαρές και επικίνδυνες ζημιές έχει υποστεί και ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος που οδηγεί στον ΧΥΤΑ ανατολικής Σάμου, ο οποίος εκτός από τα βαρέα φορτηγά οχήματα και τα απορριμματοφόρα του Δήμου, χρησιμοποιείται και από πολλούς οδηγούς που κινούνται από και προς τους Μυτιληνιούς.

Εδώ και περίπου ένα χρόνο το χωριό συνδέθηκε με την πόλη της Σάμου με δημοτική αστική συγκοινωνία. Οι κάτοικοι ζήτησαν το μέτρο αυτό να βελτιωθεί, έτσι ώστε εκτός από τις καθημερινές, να εκτελούνται δρομολόγια και τα Σαββατοκύριακα, καθώς και τις απογευματινές ώρες που μέχρι σήμερα δεν εκτελούνται.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Απαιτείται να γίνουν ενέργειες αποκατάστασης των σοβαρών και επικίνδυνων για τους οδηγούς ζημιών που έχει υποστεί ο δρόμος Στήνειας – Αη Γιαννάκη.

Ζητήθηκε να κλείσουν οι επικίνδυνες λακκούβες που υπάρχουν στους δύο κεντρικούς ασφαλτόστρωτους δρόμους που διασχίζουν τον οικισμό της Βλαμαρής, όπως επίσης και να επιδιορθωθούν οι επικίνδυνες ρηγματώσεις και οι λακκούβες του οδοστρώματος του πολυσύχναστου δρόμου Μακροχώραφο – ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάμου.

Ζητήθηκε από τους κατοίκους της περιοχής Χιώτικα να επισπευτούν οι ενέργειες σκυροδέτησης των σκαλοπατιών του κατηφορικού πεζόδρομου της περιοχής, προκειμένου αυτός να διαμορφωθεί σε δρόμο μίας κατεύθυνσης, όπως έχει ψηφισθεί στο τοπικό και Δημοτικό Συμβούλιο. Ο προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών διαβεβαίωσε τον πρόεδρο της κοινότητας ότι ο δρόμος θα κατασκευασθεί μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Απαιτείται να επισκευασθεί το παραδοσιακό πλακόστρωτο μονοπάτι, από το ξενοδοχείο Χριστιάνα μέχρι τις Τρεις Εκκλησιές, που σκάφτηκε στο παρελθόν για να περάσουν αγωγοί λυμάτων και παραμένει μέχρι σήμερα σε πολλά σημεία του κατεστραμμένο.

Απαιτείται να επισκευασθούν οι πετρόκτιστοι παλαιοί τοίχοι στην περιοχή Βράχος, που έχουν υποχωρήσει επικίνδυνα, παρεμποδίζοντας την κίνηση των οχημάτων. 

Γίνεται προσπάθεια από τον πρόεδρο του χωριού, σε συνεργασία και με τον πρόεδρο του Παλαιοκάστρου, να ξεκινήσουν ενέργειες διάνοιξης δασικού δρόμου που να ενώνει τις παραθαλάσσιες περιοχές Λάκκας και Κέρβελης, ένα έργο που εάν εκτελεστεί θα προσφέρει πολλά στην τουριστική ανάπτυξη και θα συμβάλει στην πρόληψη και στην καταστολή πιθανών πυρκαγιών. 

Προτάθηκε να ανακατασκευασθεί και να αναδειχθεί ο παλαιός ιδιόκτητος νερόμυλος στην περιοχή Ποταμάκι, κάτι που προσπάθησαν να πετύχουν προηγούμενες δημοτικές αρχές αλλά δεν πέτυχαν λόγω της άρνησης των κληρονόμων του μύλου.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Το χωριό το επισκέπτεται γιατρός μία φορά την εβδομάδα, χρόνος αποδεκτός από τους κατοίκους του χωριού για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, σε σχέση με τους κατοίκους άλλων χωριών που βλέπουν γιατρό μία φορά το μήνα ή το δίμηνο. 

Αναφέρθηκε ότι πριν μερικά χρόνια σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε οικία στο κέντρο του χωριού δεν κατέστη εφικτό να ανοίξει ένας κρουνός πυρόσβεσης. Προς τούτο, προτάθηκε να δοκιμασθούν ένας προς ένας όλοι οι κρουνοί πυρόσβεσης του χωριού για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία τους.

Ζητήθηκε να αξιοποιηθεί το παραδοσιακό κτίριο της παλαιάς αγοράς του χωριού. Ο πρόεδρος έχει προβεί σε ενέργειες για να διαμορφωθεί το κτίριο σε μουσείο τέχνης που να φιλοξενεί τα προσωπικά είδη του Σαμιώτη ηθοποιού Νίκου Σταυρίδη. Ήδη οι συγγενείς του εκλιπόντος ηθοποιού έχουν παραδώσει αρκετά προσωπικά αντικείμενα του για τη λειτουργία του μουσείου, ενώ αναμένεται να ενταχθεί σε σχετικό πρόγραμμα χρηματοδότησης η πρόταση του προέδρου.

Ζητήθηκε να συντηρηθεί και να παραχωρηθεί, μέσω δημοπρασίας, σε χρήση το κυλικείο που υπάρχει στο αρχαίο θέατρο του Αη Γιαννάκη, που παραμένει κλειστό εδώ και αρκετά χρόνια. 

Βρίσκονται σε διαδικασία ενέργειες επέκτασης των σχολικών αιθουσών του 7θέσεου δημοτικού σχολείου.

Απαιτούνται να γίνουν ενέργειες κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων σπιτιών του χωριού, που έχουν κριθεί ετοιμόρροπα και επικίνδυνα για τη δημόσια ασφάλεια.

Απαιτούνται να περισυλλεχθούν από το Δήμο τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που υπάρχουν και καταλαμβάνουν θέσεις στα πάρκινγκ του χωριού, αλλά και σε άλλους δημόσιους χώρους. 

Ζητήθηκε από τον πρόεδρο και τους συμβούλους να βρεθεί λύση έτσι ώστε να λειτουργήσει η αμφιδρόμηση του κεντρικού και μοναδικού δρομολογίου του χωριού από το δημοτικό σχολείο στο Ποταμάκι, κάτι που πέρασε ομόφωνα από το τοπικό συμβούλιο, αλλά δεν έχει μέχρι σήμερα ευοδωθεί. 

Προτάθηκε από τον πρόεδρο να εγκατασταθεί στα άδεια γραφεία του παραδοσιακού κτιρίου της κοινότητας ένα με δύο τμήματα κάποιας εκ των υπηρεσιών του Δήμου, έτσι ώστε και η κοινότητα να μην παραμένει κλειστεί, αλλά και να επιτευχθεί σχετική αποσυμφόρηση του προσωπικού από τα γραφεία του δημαρχιακού μεγάρου. 2. Παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας εκδήλωση των ενδεδειγμένων ενεργειών, προκειμένου να δρομολογηθεί η αποκατάσταση των ανωτέρω προβλημάτων, καθώς επίσης και για τη δική μας ενημέρωση, σχετικά με την πρόοδο της αποκατάστασης. 

Σίμος Αντώνιος

Δημοτικός Σύμβουλος