17 Ιουλ 2017

Ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος ζητά την επέκταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην πόλη της Σάμου

Επιστολή απέστειλε ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος προς τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου ζητώντας την   επέκταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου   στην πόλη της Σάμου. Αναλυτικά η επιστολη:Προς:

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Το δημόσιο, πολυνησιωτικό Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με βάση τις τελευταίες Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης που διενεργήθηκαν από υψηλού επιπέδου εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και καθηγητές Πανεπιστημίων για λογαριασμό της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στη συνολική αξιολογική επίδοση μεταξύ όλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης εντυπωσιάστηκε από τις επιδόσεις και τα επιτεύγματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ειδικά σε θέματα καινοτομίας, εξωστρέφειας, επιπέδου διδασκαλίας και έρευνας, αλλά και στους τομείς της διοίκησης, της ηγεσίας και της συνολικής στρατηγικής του Ιδρύματος.

Για το ακριτικό και δοκιμαζόμενο από το προσφυγικό δράμα και το μεταναστευτικό πρόβλημα νησί της Σάμου, το γεγονός δεν αποτέλεσε έκπληξη, αλλά επιβεβαίωση της κοινής αίσθησης της τοπικής κοινωνίας, για το εξαιρετικό, πολυεπίπεδο έργο που επιτελεί το Ίδρυμα, ειδικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Για τη Σάμο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί ανεκτίμητο πνεύμονα πνευματικής καλλιέργειας και προόδου και σημείο αναφοράς σε επίπεδο εκπαιδευτικής δραστηριότητας υψηλότατης στάθμης, πλούσιας πολιτιστικής προσφοράς και πολυποίκιλης συνδρομής στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Και τα αποτελέσματα της έρευνας της ΑΔΙΠ ενδυναμώνουν και αναγνωρίζουν και τυπικά την προστιθέμενη αξία που προσφέρει το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στη Σάμο.

Σ’ αυτό το ευρύτερο πλαίσιο και, ειδικότερα, με δεδομένο ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τη μοναδική γεωγραφική τοποθέτηση του Ιδρύματος αποτελεί εισήγηση και της Επιτροπής Αξιολόγησης για την πρόοδό του (Κεφάλαιο 6: «Τελικό Συμπέρασμα και Προτάσεις», Πρόταση 3 στην παράγραφο: «Εισηγήσεις για περαιτέρω ανάπτυξη επί των θετικών σημείων»), έχουμε την πεποίθηση ότι η επέκταση του Πανεπιστημίου και στην πόλη της Σάμου είναι απολύτως σκόπιμη και θα λειτουργούσε επ’ ωφελεία και των δύο πλευρών.

Μια τέτοια παρουσία θα συνεισέφερε σημαντικά στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και θα ολοκλήρωνε την λαμπρή παρουσία του στο ιστορικό μας νησί. Θα λειτουργούσε θετικότατα και συνεκτικά στην κοινωνική συνοχή, θα δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας και θα εξέλισσε τις προοπτικές της συνολικής προόδου του τόπου. Επιπρόσθετα, εκτός από προσφορά ουσίας, θα αποτελούσε και μια υψηλού συμβολισμού ηθική επιβράβευση για την πρωτεύουσα ενός νησιού που υποδέχθηκε ως τώρα 145.000 πρόσφυγες και μετανάστες με τρόπο που τίμησε τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, διαφήμισε τη χώρα μας και κέρδισε τον παγκόσμιο θαυμασμό για το υψηλότατο επίπεδο ανθρωπισμού και σεβασμού στη ζωή που επέδειξαν οι κάτοικοι του.

Γι’ αυτούς τους λόγους, σας απευθύνουμε θερμή έκκληση να εξετάσετε ευνοϊκά την πρότασή μας και να προσφέρετε την πολύτιμη γνώση και τη βοήθειά σας ώστε να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν.

Με τιμή,

Μιχάλης A. Αγγελόπουλος

Δήμαρχος Σάμου