24 Ιουλ 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμου ,την Παρασκευή 28 Ιουλίου στις 18:30 το απόγευμα για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων στα παρακάτω 25 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΜΟΥ, ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ, ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18385/24-07-2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Άρθρο 67, Ν.3852/10.

1. Πρόσληψη Μονίμου προσωπικού στο Δήμο Σάμου σε υφιστάμενες κενές θέσεις του 

Ο.Ε.Υ της υπηρεσίας καθαριότητας .

Εισηγητής: Εκτελεστική επιτροπή - τμήμα ανθρωπίνου Δυναμικού. 

2. Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις 

της παρ 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή - τμήμα ανθρωπίνου Δυναμικού.

3. Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ Δήμου Σάμου, Υπηρεσίας Καθαριότητας . 

Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή - τμήμα ανθρωπίνου Δυναμικού.

4. Έγκριση των υπ’ αριθμ. 17/2017 και 18/17 αποφάσεων του Δημοτικού Γηροκομείου 

Βαθέος περί εφαρμογής του άρθρου 24 του ν.4479/2017 και τροποποίησης Ο.Ε.Υ 

Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Σάμου.

Εισηγητής: 

5. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΚΑ Εφορία προϊστορικών και κλασικών 

αρχαιοτήτων Σάμου, για την υποβολή στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για 

το Β. Αιγαίο 2017-2020 των πράξεων: 

Α. «Αποκατάσταση του Ναού Αη Γιαννάκηδων στο Άνω Βαθύ».

Β. «Αποκατάσταση Ι.Ν. Μεταμόρφωσης Ποταμίου Καρλοβάσου».

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού Οργάνωση & πληροφορικής. 

6. Αναπτυξιακό πρόγραμμα Ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου για το Δήμο Σάμου.

I. Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ για την υποβολή της πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».

II. Έγκριση σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ ΣΑΜΙΑΚΗ ΑΡΩΓΗ για την υποβολή της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».

III. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης ,με το ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ για την υποβολή της πράξης «ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΑΛΑΓΑΡΙΟΥ».

IV. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΝΠΔΔ Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ για την υποβολή της πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ¨ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ¨».

V. Υποβολή της πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ) ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».

VI. Υποβολή της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ».

VII. Υποβολή της πράξης «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑΤΑΚΙ ΝΗΣΟΥ ΣΑΜΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού Οργάνωση & πληροφορικής.

7. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σάμου και Δημοτικού Γηροκομείου 

Βαθέος Σάμου (Ίδρυμα Νταελ) για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Βόρειο Αιγαίο» 

άξονας προτεραιότητας 2β υποδομές υποστήριξης ανθρωπίνου δυναμικού με τίτλο 

Δημιουργία, Επέκταση /Αναβάθμιση των Υποδομών Πρόνοιας, Κοινωνικής Φροντίδας 

και Χώρων /Δομών Υγιεινής της πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ».

Εισηγητής: Δ/νση προγραμματισμού Οργάνωση & πληροφορικής.

8. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την ίδρυση τμήματος ένταξης στο 3ο Νηπιαγωγείο 

Καρλοβάσου καθώς και δημιουργία παραρτήματος νηπιαγωγείου στην Καλλιθέα Σάμου.

Εισηγητής: Ανδρεάδου Σουλτάνα πρόεδρος ΝΠΔΔ Α’ Βάθμια Σχολικής Επιτροπής.

9. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(μεταλυκιακό έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Μαθητείας ΕΠΑΣ Μαθητείας ΙΕΚ) για 

απασχόληση στο Δήμο Σάμου κατά το σχολικό έτος 2017-18».

Εισηγητής: Τμήμα Παιδείας και δια βίου μάθησης

10. Εισήγηση για τη πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση στο Δήμο Σάμου για την 

αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με την διαδικασία του άρθρου 206 του ΚΚΔΚΥ».

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ.

11. Έγκριση δαπάνης για το εορτασμό της επετείου 6ης Αυγούστου. καθώς και έγκριση 

δαπάνης για την απόδοση τιμής και ευγνωμοσύνης στη μνήμη των πεσόντων άοπλων 

πολιτών από τα Ιταλικά στρατεύματα κατοχής στην Τ/Κ Καστανιάς»

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ.

12. Συμμετοχή του Δήμου Σάμου ως συνδιοργανωτής του Θερινού Σχολείου που 

διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με τίτλο Αρχιτεκτονικές και Τεχνολογίες Δικτύων 

5η Γενιάς.

Εισηγητής: Βασιλειάς Δημήτρης Γ.Γ. 

13. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ Του ΝΠΔΔ Σαμιακή Αρωγή.

Εισηγητής: Πατσίδης Κυριάκος προεδρος Δ.Σ ΝΠΔΔ

14. Αποδοχή παραίτησης, αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ – Εκλογή αντιπροέδρου.

Εισηγητής: Αμυρσώνης Κων/νος πρόεδρος Δ.Σ 

15. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/2017 απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ «Σαμιακή Αρωγή» με 

θέμα Τροποποίηση Ο.Π.Δ Οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία 

16. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ. «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» με θέμα 

τροποποίηση ΟΠΔ οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία 

17. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 19/2017 απόφασης του Δημοτικού Γηροκομείου Βαθέος Σάμου 

με θέμα: Έγκριση του τροποποιημένου ΟΠΔ οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία 

18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2017 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου 

με θέμα: Έγκριση του τροποποιημένου ΟΠΔ οικ. έτους 2017.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία 

19. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.ΠΟ.Ν.Α.Σ με θέμα τροποποίηση ΟΠΔ 

οικονομικού έτους 2017.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία 

20. Έγκριση τροποποιημένου «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης ΟΠΔ Δήμου Σάμου και 

εποπτευομένων ΝΠΔΔ Δήμου Σάμου.

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία 

21. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (6η ) Δήμου Σάμου. 

Εισηγητής: Οικονομική υπηρεσία.

22. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δ.Ο.ΤΟΥΡ.Σ. «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ» με θέμα 

Αποδοχή Δωρεάς - 4η Αναμόρφωση Π/Υ και Επιχειρησιακού προγράμματος Δράσης οικ 

έτους 2017.

Εισηγητής: 

23. Έγκριση μελέτης αποκατάσταση κατολισθήσεων περιμετρικής Σάμου (Χ.Θ.3+850. 

5+900, 6+370)’’ – τρόπος εκτέλεσης του έργου.

Εισηγητής: Τεχνικές υπηρεσίες.

24. Έγκριση παραχώρησης κατασκηνώσεων Πρινιά στην Κοινωνική Συνεταιριστική 

Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Επίκουρος» για διαμονή 10 

ατόμων (Αμεα) .

Εισηγητής: Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας. 

25. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών συμβούλων.