1 Σεπ 2017

4.290.000 ευρώ από το Ε.Π. της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για τον βιολογικό καθαρισμό της Ικαρίας

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κας Χριστιάνας Καλογήρου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» το έργο: «Μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμού Αγίου Κηρύκου Ικαρίας», με συνολικό προϋπολογισμό 4.290.000 ευρώ.

Ο συνολικός χρόνος για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται σε 4 χρόνια, συμπεριλαμβάνοντας και τη δοκιμαστική λειτουργία, δηλαδή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ικαρίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού Αγίου Κηρύκου Ικαρίας καθώς και του συνορεύοντος οικισμού των Θέρμων. Προβλέπεται, επίσης η κατασκευή βαρυτικού αγωγού μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων, καθώς και υποθαλάσσιου αγωγού μαζί με το σχετικό αντλιοστάσιο φόρτισής του.

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου δήλωσε σχετικά: «Αξιοποιούμε τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για να χρηματοδοτήσουμε το έργο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής του Αγίου Κηρύκου Ικαρίας, ένα έργο σημαντικό τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου εκπληρώνονται και οι υποχρεώσεις της χώρας μας προς τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ενώ παράλληλα δημιουργούμε προϋποθέσεις αναβάθμισης της ποιότητα ζωής των κατοίκων του Βορείου Αιγαίου».