19 Σεπ 2017

Εσπερίδα για τα χημικά προϊόντα

Εσπερίδα για την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και των παραγωγικών τάξεων του Νομού Σάμου για τα χημικά προϊόντα. Δημαρχιακό Μέγαρο Σάμου, 25 Σεπτεμβρίου 2017
                                                                                                                             
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Προσέλευση
18:00 – 18:15
Χαιρετισμoί
18:15 – 18:30
Γνωριμία με τα χημικά προϊόντα
Καλομοίρη Ευθαλία – Χημικός Γ.Χ.Κ.
Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Σάμου
18:30 – 18:45
Κανονισμός REACH
Καλομοίρη Ευθαλία – Χημικός Γ.Χ.Κ.
Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Σάμου
18:45 – 19:00
Εξελίξεις στη νομοθεσία χημικών προϊόντων REACH 2018
Δήμα Ευτυχία – Δρ. Χημικός Γ.Χ.Κ.
Προϊσταμένη Δ/νσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων
19:00 – 19:15
Διάλειμμα
19:15 – 19:30
Περιορισμοί (Παράρτημα XVII του Καν. REACH)
Καλομοίρη Ευθαλία – Χημικός Γ.Χ.Κ.
Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Σάμου
19:30 – 19:55
Κανονισμός CLP
Καλομοίρη Ευθαλία – Χημικός Γ.Χ.Κ.
Υπάλληλος Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Σάμου
19:55 – 20:15
Ερωτήσεις – Συζήτηση
20:15 – 21:00