1 Σεπ 2017

ΑΚΙΣ-Προβλήματα Τοπικής Κοινότητας Λέκκας

1. Σε συνέχεια της από 8 Αυγούστου 2017 επισκέψεώς μας στην τοπική κοινότητα Λέκκας και της σχετικής ενημέρωσης που είχαμε από τον πρόεδρο κ. Μαθιού Κωνσταντίνο και τους κατοίκους αυτής, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω ζητήματα που απασχολούν τους κατοίκους και επιδρούν αρνητικά στη διαβίωσή τους: 

ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το χωριό εξυπηρετείται από μία δεξαμενή που δέχεται νερό από την πηγή του Αγίου Παντελεήμονα, περιοχής Καστανιάς. Η ύδρευση του χωριού γίνεται διά φυσικής ροής, πλην των σπιτιών στις πάνω γειτονιές που εξυπηρετούνται από μια μικρότερη δεξαμενή που δέχεται νερό από την κεντρική δεξαμενή με τη βοήθεια αντλίας. Η κατανάλωση των κατοίκων σε νερό μετριέται με υδρομετρητές. Οι δεξαμενές έχουν καθαριστεί πριν 2 χρόνια. Γίνονται εξετάσεις για την καταλληλότητα του νερού, αλλά οι κάτοικοι αγνοούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Με το νερό της ίδιας πηγής υδρεύεται το μεγαλύτερο μέρος του Καρλοβάσου. 

Το χωριό διαθέτει ικανοποιητικό αποχετευτικό δίκτυο πλην μερικών απομακρυσμένων οικιών που χρησιμοποιούν βόθρους. Τα λύματα σε ποσοστό περίπου 20 % διοχετεύονται σε δίκτυο που οδηγεί στο βιολογικό Καρλοβάσου. Τα περισσότερα όμως λύματα του χωριού καταλήγουν σε παρακείμενα ρέματα, παρότι υπάρχει κατασκευασμένο, από την προηγούμενη δημοτική αρχή, αντλιοστάσιο για να δεχτεί όλα τα λύματα του χωριού και τα λύματα της Καστανιάς και για να τα διοχετεύσει στο βιολογικό Καρλοβάσου. Το αντλιοστάσιο αυτό δεν έχει συνδεθεί ακόμη με τον αποχετευτικό αγωγό και δεν έχει τεθεί σε λειτουργία. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Η περισυλλογή των απορριμμάτων από τους κάδους γίνεται σχεδόν κάθε μέρα αλλά οι κάδοι δεν πλένονται ποτέ. Επίσης, υπάρχει αίτημα του προέδρου να αντικατασταθούν οι σπασμένοι κάδοι, αλλά και αυτό δεν έχει ακόμη ικανοποιηθεί. Προτάθηκε να γίνει ένα μικρό κλειστό υπόστεγο για να τοποθετηθούν οι κάδοι που βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε πρώτη θέα, στην είσοδο του χωριού. Ο πρόεδρος ζητάει συχνά τη διάθεση εργατών καθαριότητος για τις ανάγκες του χωριού, αλλά ο Δήμος δεν ανταποκρίνεται. Εργάτες διατίθενται μόνο κατά τις παραμονές πανηγύρεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στο δημοτικό φωτισμό. Η αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων, γίνεται χωρίς μεγάλη καθυστέρηση. Ζητήθηκε να γίνει επέκταση του δημοτικού φωτισμού σε όλο το μήκος του δρόμου Ποτάμι – Τσουρλαίοι, για να καλύψει όλα τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι κάτοικοι του χωριού στην πλειοψηφία τους αγρότες σήμερα βρίσκονται στην εποχή του τρύγου και διαμαρτύρονται γιατί ακόμη δεν έχουν στρωθεί όλοι οι αγροτικοί δρόμοι. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα μηχανήματα του Δήμου στρώνουν αγροτικούς και δασικούς δρόμους μέχρι τα όρια του Καρλοβάσου, σταματώντας εκεί, χωρίς να ολοκληρώνουν τη διάστρωση των δρόμων σε όλο το μήκος τους, όπως χαρακτηριστικά συνέβη με το δρόμο που οδηγεί στους καταρράκτες, στο Ποτάμι Καρλοβάσου.

Ζητήθηκε να σκυροδετηθεί σε όλο το μήκος του ο περιμετρικός δρόμος του χωριού που διέρχεται από την περιοχή Καμίνια, μήκους περίπου 800 μέτρων και εξυπηρετεί πολλούς κατοίκους του χωριού. Επίσης, ζητήθηκε από τον πρόεδρο και τους κατοίκους να γίνει ασφαλτόστρωση σε όλο το μήκους του, ο χαρακτηρισμένος ως τουριστικός δρόμος Ποτάμι – Τσουρλαίοι – Λέκκα . 

Το χωριό κατά το χρόνο που είναι κλειστά τα σχολεία δεν διαθέτει συγκοινωνία με λεωφορεία του ΚΤΕΛ, ένα πρόβλημα που συναντάται στα περισσότερα χωριά της Σάμου. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Απαιτείται να γίνει μία γενική συντήρηση του πετρόκτιστου παραδοσιακού κτιρίου, όπου στεγάζεται η κοινότητα και να επισκευασθούν οι ρωγμές του. Το κτίριο εκκενώθηκε διότι υπέστη ζημιές μετά από την αποκόλληση επιχρισμάτων από την οροφή του και τις ρηγματώσεις της τοιχοποιίας του. Η κοινότητα μεταφέρθηκε και λειτουργεί σε παρακείμενο κτίριο. 

Ζητήθηκε εδώ και καιρό από τον πρόεδρο να προχωρήσει ο Δήμος στην επισκευή τοιχίου που έπεσε στο νεκροταφείο, μήκους 30 μέτρων και ύψους ενός μέτρου περίπου.ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Το χωριό το επισκέπτεται γιατρός μία φορά την εβδομάδα. Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα γύρω από την υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη των κατοίκων. 

Ο πρόεδρος ζήτησε να τοποθετηθεί ενισχυτής σήματος WiFi στο χώρο της πλατείας για την ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων στο διαδίκτυο. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο πολλά αιτήματα (αποφάσεις) του τοπικού συμβουλίου του χωριού, που υποβάλλονται κατά καιρούς στο Δήμο, παραμένουν αναπάντητα. 

Δεν γίνονται συγκεντρώσεις των προέδρων κοινοτήτων για συντονισμό και παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών από τον Δήμαρχο, μέτρο που θα συντόνιζε και θα βοηθούσε τους προέδρους στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των παρουσιαζομένων προβλημάτων των κοινοτήτων τους. 2. Παρακαλούμε για την κατά την κρίση σας εκδήλωση των ενδεδειγμένων ενεργειών, προκειμένου να δρομολογηθεί η αποκατάσταση των ανωτέρω προβλημάτων, καθώς επίσης και για τη δική μας ενημέρωση, σχετικά με την πρόοδο της αποκατάστασης. 

            Σίμος Αντώνιος

        Δημοτικός Σύμβουλος