26 Οκτ 2017

Υλοποίηση 3 έργων σε Ικαρία και Φούρνους

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε Προγραμματικές Συμβάσεις με το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας για την υλοποίηση 3 έργων σε Ικαρία και Φούρνους συνολικού προϋπολογισμού 165.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τα εξής έργα:

· «Ηλεκτροφωτισμός Λιμένα Αγ. Κηρύκου Ικαρίας» Π/Υ 80.000 €

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαίρεσης και αντικατάστασης του συνόλου των ιστών και των φωτιστικών σωμάτων στον βραχίονα του λιμένα, με παράλληλη καθαίρεση και ανακατασκευή των βάσεων των ιστών. Αντίστοιχες εργασίες θα πραγματοποιηθούν στον δρόμο του λιμένα και στο αλιευτικό καταφύγιο.

· «Ηλεκτροφωτισμός Λιμένα Ευδήλου Ικαρίας» Π/Υ 45.000 €

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αντικατάσταση μέρους των ιστών φωτισμού στο Παλαιό Λιμάνι και την επισκευή των υπολοίπων. Παράλληλα θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά σώματα κοντά στον προσήνεμο μώλο, ενώ θα πραγματοποιηθούν και εργασίες για την αντικατάσταση καλωδίων και την κατασκευή φρεατίων για τη σύνδεση των ιστών.

· «Αντικατάσταση ανοδίων προστασίας μεταλλικών πασσάλων Αλιευτικού Καταφυγίου Φούρνων» Π/Υ 40.000 €

Στο πλαίσιο του έργου θα τοποθετηθούν 143 νέα ανόδια για την προστασία των μεταλλικών πασσάλων στήριξης μέρους των κρηπιδωμάτων του Αλιευτικού Καταφυγίου Φούρνων. 

Τα έργα χρηματοδοτούνται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα υλοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.