27 Οκτ 2017

Ώρες λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. Σάμου

Αγαπητοί συνδημότες.

Σας ενημερώνουμε ότι συχνά παρατηρείται, στα όρια του οικοπέδου του Δήμου Σάμου πλησίον της εγκατάστασης διαχείρισης αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α. Σάμου), στην περιοχή Καμάρα(Σκουπιδότοπος) της Δ.Ε. Μυτιληνιών, το φαινόμενο της εναπόθεσης αποβλήτων κυρίως μπαζών και υλικών κατεδάφισης παρά τις προειδοποιητικές και απαγορευτικές πινακίδες.

Για την αποφυγή της ανωτέρω κατάστασης παρακαλούνται οι δημότες που θέλουν να απορρίψουν τα απόβλητά τους να προσέρχονται κατά τις ώρες λειτουργίας της εγκατάστασης ήτοι:


Καθημερινά : Δευτέρα – Σάββατο

Ώρες : 07.00 - 15.00


Στην Ο.Ε.Δ.Α. Σάμου γίνονται δεκτά στερεά μη επικίνδυνα δημοτικά απόβλητα αλλά και απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που χρησιμεύουν στην υγειονομική ταφή των απορριμμάτων.

Ο οικείος Κανονισμός Καθαριότητας προβλέπει τις σχετικές κυρώσεις (πρόστιμα) στις περιπτώσεις παραβίασης των ανωτέρω. Εκ του Δήμου Σάμου.