21 Νοε 2017

Αρχαιρεσίες στον Δικηγορικό Σύλλογο Σάμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΜΟΥ
- Ανακοινώνει ότι, οι Αρχαιρεσίες για την Ανάδειξη του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου για την τετραετία 1/01/2018 έως 31/12/2021 θα διεξαχθούν την Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017, από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 14.00 μ.μ, στην αίθουσα του Ειρηνοδικείου Σάμου στο Δικαστικό Μέγαρο.

- Οι Αρχαιρεσίες θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις Διατάξεις των άρθρων 103-124 του Ν.4194/2013. 

- Δικαίωμα ψήφου έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του Συλλόγου μέχρι 30-09-2017.


1. Για το αξίωμα του Προέδρου έχουν ανακηρυχτεί υποψήφιοι οι ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΠΕΤΡΟΥΣΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και για το ΔΣ οι ΘΩΜΑΣΟΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΑΛΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΧΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ