30 Νοε 2017

Εκκίνηση της διαδικασίας Εκπόνησης Νέου Τοπικού Χωρικού Σχεδίου

Με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου, που συνεδρίασε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, εγκρίθηκε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για την εκκίνηση της διαδικασίας Εκπόνησης Νέου Τοπικού Χωρικού Σχεδίου. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενημερώθηκαν από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τα στάδια, τα οποία θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος προκειμένου να επιτευχθεί η τροποποίηση του Χωροταξικού του νησιού. Ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος αναφέρθηκε στην ιστορική απόφαση της δημοτικής αρχής να κινήσει διαδικασίες αλλαγής του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, στην αναγκαιότητα υλοποίησης αυτής, στο χρονοδιάγραμμα και τη στρατηγική του Δήμου. 

Ο Δήμαρχος απεύθυνε πρόσκληση συμμετοχής και συμπόρευσης όλων των φορέων (Τεχνικό Επιμελητήριο, Επιμελητήριο Σάμου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ένωση Ξενοδόχων κ.ά.) και των πολιτών της Σάμου προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα μεγάλο έργο πρώτης προτεραιότητας, μείζονος σημασίας για την ουσιαστική και αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρέστησαν τα μέλη της Επιτροπής του Χωροταξικού η οποία έχει συγκροτηθεί με τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Σάμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την πορεία των διαδικασιών και των φάσεων για την εκπόνηση του χωροταξικού που δεν θα εξαρτηθούν από την απόφαση της χρηματοδότησης της μελέτης για το νέο Χωρικό Σχεδιασμό από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Β. Αιγαίου.

Σημειώνεται επίσης ότι τα έργα που παρουσιάστηκαν στον Τεχνικό Προγραμματισμό του έτους 2018, είναι πλήρως εναρμονισμένα με τον "οδικό χάρτη" της Εκπόνησης Νέου Τοπικού Χωρικού Σχεδίου.

"Για την αλλαγή του χωροταξικού αίτημα των κατοίκων και των φορέων του νησιού επί δεκαετίες δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις, η επιστημονική καταγραφή και αποτύπωση όλων των σχεδίων, τάσεων, κατευθύνσεων, που υπάρχουν και δεύτερη και κυριότερη η συν-αντίληψη που πρέπει να επικρατεί ακόμα και σε περιπτώσεις διαφωνιών θεσμικού περιεχομένου. Η θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης αποτελούν τα πρώτα ουσιαστικά και υψηλού συμβολισμού βήματα" δήλωσε ο Δήμαρχος Σάμου.