8 Ιαν 2018

Ο Αντιδήμαρχος Μαραθοκάμπου για την μετακίνηση της γιατρού

Κύριοι,Μετά λύπης μας, τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα εντός της περιόδου των εορτών, πληροφορηθήκαμε την υπ’ αριθ. ΔΑΑΔ 62603/29-12-2017απόφαση της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, αναφορικά με τη μετακίνηση της Ιατρού Μαραθοκάμπου, κ. Αμυγδάλου, γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει πλείστες αντιδράσεις και έχει διχάσει την κοινωνία του Μαραθοκάμπου.

Επιτακτική ανάγκη αποτελεί η ύπαρξη τουλάχιστον δύο (2)ιατρών, και όχι μόνο ενός ιατρού, που να στελεχώνει το ιατρείο Μαραθοκάμπου, δεδομένης τόσο της απόστασης των χωριών της Δημοτικής Ενότητάς μας από το Νοσοκομείο Σάμου όσο και του συνόλου του πληθυσμού που αποτελείται από πιο μεγάλες ηλικίες.

Για το λόγο αυτό, και επειδή δεν κατανοούμε τη σκοπιμότητα της μετακίνησης της συγκεκριμένης ιατρού, η οποία σημειωτέον ήταν ιδιαιτέρως αγαπητή από το σύνολο του πληθυσμού και γνώριζε το ιατρικό ιστορικό των περισσοτέρων κατοίκων, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση σας.


Με εκτίμηση, Ο Αντιδήμαρχος Σάμου


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. ΙΣΙΔΩΡΟΥ